Spotkania informacyjne dla mieszkańców Gniewina i Krokowej

13.05.2022

10 i 11 maja br. przedstawiciele Polskich Elektrowni Jądrowych (PEJ) spotkali się z mieszkańcami gmin Gniewino i Krokowa by zaprezentować najważniejsze informacje dotyczące Raportu oddziaływania na środowisko, złożonego w marcu do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Po rundzie kwietniowych spotkań informacyjnych w wybranych sołectwach gminy Choczewo, kolejne spotkania poświęcone Raportowi o oddziaływaniu  na środowisko zorganizowano tym razem dla mieszkańców i samorządowców z gmin Gniewino i Krokowa, na terenie których znajduje się lokalizacja „Żarnowiec". Podobniej jak w przypadku wcześniejszych spotkań, eksperci PEJ, którzy tworzyli Raport środowiskowy, zaprezentowali przedstawicielom Gniewina i Krokowej informacje na temat wyboru preferowanej lokalizacji inwestycji, złożonego do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska raportu środowiskowego, infrastruktury towarzyszącej oraz najważniejszych korzyści i wyzwań związanych z realizacją przedsięwzięcia polegającego na budowie pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej w regionie.

Zaprezentowane zostały również wizualizacje 3D dla lokalizacji „Żarnowiec" oraz wariantu preferowanego: „Lubiatowa – Kopalina" z komentarzem wskazującym na różnice w podejściu do realizacji obu opcji lokalizacyjnych.

Po zakończeniu spotkania informacyjnego w gminie Krokowa, wójt Adam Śliwicki podziękował przedstawicielom spółki za jego organizację i informowanie społeczności lokalnej o najważniejszych tematach związanych z realizowaną inwestycją.

Spotkania w gminach Krokowa i Gniewino, a także kwietniowe spotkania w sołectwach: Słajszewo, Sasino, Jackowo i Kopalino w gminie Choczewo odbyły się z inicjatywy spółki Polskie Elektrownie Jądrowe i nie były tożsame z udziałem społeczeństwa w wydawaniu decyzji środowiskowej dla pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Za ten element realizacji przedsięwzięcia odpowiedzialna jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.