Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe rozmawiała o infrastrukturze towarzyszącej związanej z budową pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej

20.05.2022

18 maja br. w urzędzie gminy Choczewo odbyło się spotkanie na temat statusu prac związanych z realizacją kolei i dróg - inwestycji towarzyszących budowie elektrowni jądrowej.

W spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy wójta i radnych gminy Choczewo udział wzięli przedstawiciele Polskich Elektrowni Jądrowych, PKP Polskie Linie Kolejowe, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku oraz Nadleśnictwa Choczewo. Stronę samorządową reprezentowała również Starosta Powiatu Wejherowskiego.

Poszczególne elementy infrastruktury towarzyszącej, takie jak drogi, kolej, sieci przesyłowe obejmą swoim zasięgiem zarówno gminę lokalizacyjną, na terenie której posadowiony zostanie obiekt jądrowy, jak i gminy ościenne. Prace realizowane będą na terenie całego województwa pomorskiego przez podmioty państwowe specjalizujące się w prowadzeniu takich inwestycji na poziomie ogólnopolskim: m.in. Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, PKP Polskie Linie Kolejowe, czy Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA.

Rozmowy z podmiotami odpowiedzialnymi za realizację konkretnych elementów infrastruktury towarzyszącej są obecnie na wstępnym etapie – omawiane są warianty tras i przebiegów. W kolejnym etapie wybrani wykonawcy przygotują koncepcje programowe, sporządzą szczegółowe analizy oraz projekty, następnie rozpocznie się uzyskiwanie decyzji administracyjnych, konsultacje społeczne, a docelowo realizacja poszczególnych inwestycji.

Było to kolejne spotkanie przedstawicieli Polskich Elektrowni Jądrowych z władzami samorządów, w celu budowania dialogu oraz wypracowania planu przyszłych wspólnych działań. W marcu tego roku, w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, odbyły się rozmowy trójstronne dotyczące przyszłości regionu w związku z budową i eksploatacją elektrowni jądrowej. W spotkaniu uczestniczył Piotr Naimski - Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Tomasz Stępień - Prezes Zarządu Polskich Elektrowni Jądrowych oraz sygnatariusze lutowego „Porozumienia o współpracy”, czyli włodarze dziesięciu lokalnych samorządów woj. pomorskiego.

Również w kwietniu br. po złożeniu Raportu środowiskowego do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, z inicjatywy spółki PEJ rozpoczęły się spotkania informacyjne, dla mieszkańców i samorządowców gminy Choczewo - lokalizacji wskazanej przez Polskie Elektrownie Jądrowe jako preferowanej dla posadowienia elektrowni jądrowej. Spotkania te kontynuowane były w maju, tym razem dla mieszkańców i włodarzy gmin Gniewino i Krokowa, czyli na terenach drugiej lokalizacji – „Żarnowiec”, która również została przebadana i opisana w Raporcie środowiskowym spółki PEJ.

Prowadzone rozmowy ze stroną społeczną oraz władzami samorządowymi są adekwatne do obecnego etapu projektu budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe dokłada wszelkich starań aby realizacja inwestycji odbywała się przy jak najmniejszej ingerencji w życie mieszkańców i środowisko.