Mateusz Berger

Mateusz Berger
Prezes Zarządu PEJ sp. z o.o.

Powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o. z dniem 15 sierpnia 2023 r.

Mateusz Berger, prawnik, adwokat, urzędnik państwowy oraz menedżer z wieloletnim doświadczeniem w administracji rządowej i spółkach kapitałowych.

Przez ponad 5 lat związany z bankiem PKO BP S.A., gdzie odpowiadał min. za doradztwo prawne w obszarze bankowości inwestycyjnej i korporacyjnej, brał udział w komitetach kredytowych na poziomie centrali banku. Wcześniej praktykę prawniczą zdobywał w renomowanej warszawskiej kancelarii oraz w ministerstwie finansów, pracował również w towarzystwie funduszy inwestycyjnych. Przez lata wspierał rodzinne przedsiębiorstwo w zakresie obsługi prawnej, rozwoju biznesu oraz sprzedaży.

Od 2017 r. związany z sektorem publicznym jako wicedyrektor, a następnie dyrektor Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych w Ministerstwie Rozwoju, gdzie nadzorował jako pełnomocnik Wiceprezesa Rady Ministrów ponad 250 spółek z udziałem Skarbu Państwa. W tamtym czasie odpowiadał między innymi za szereg procesów inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych, czynnie uczestniczył w pracach legislacyjnych w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa. Wraz z współpracownikami stworzył szereg instrumentów prawnych mających na celu poszerzenie roli inwestycyjnej Państwa - m. in. Funduszu Inwestycji Kapitałowych, Programu Efektywność +, aktywnego nadzoru właścicielskiego czy modelu współpracy w Grupie PFR. Od 2017 r. członek a następnie przewodniczący Rad Nadzorczych Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. oraz Agencji Rozwoju Przemysłu.

W 2018 r. zajął stanowisko Dyrektora Departamentu Skarbu Państwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jako pełnomocnik Szefa Rządu w zakresie nadzoru nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, nadzorował w okresie do kwietnia 2018 r. prawie 400 podmiotów. W latach 2018-2019 nadzorował spółki o kluczowym znaczeniu, w tym PKO BP S.A., PZU S.A., PKN Orlen S.A., Grupę Azoty S.A. oraz inne przedsiębiorstwa. Odpowiadał za prawne i inwestycyjne aspekty utworzenia Centralnego Portu Komunikacyjnego, pracował przy licznych procesach inwestycyjnych, m. in. Polskiej Grupy Lotniczej, Polskiego Holdingu Hotelowego, Zakładów Polfa Tarchomin, fuzjach i akwizycjach.

W 2019 r. delegowany a następnie w kwietniu 2020 r. powołany w skład zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu. W spółce jako wiceprezes odpowiedzialny za piony nadzoru właścicielskiego, finansów, rachunkowości oraz inwestycji, odpowiadał za szereg procesów inwestycyjnych, w szczególności w zakresie rozwoju lokalnego łańcucha dostaw w obszarze morskiej energetyki wiatrowej. Inicjator i członek zarządu odpowiedzialny za transformację energetyczną spółek grupy kapitałowej ARP S.A., w tym powołanie ARP Energia S.A., Grupy Przemysłowej Baltic oraz licznych inicjatyw mających na celu poprawę efektywności energetycznej nadzorowanych podmiotów.

Od kwietnia 2020 r. przewodniczący Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W latach 2020-2023 aktywnie wspierał procesy związane z polskim rynkiem finansowym, jego stabilnością oraz realizował obowiązki ustawy o BFG.

W lipcu 2022 r. powołany na stanowisko Sekretarza Stanu, pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. W trakcie pełnienia urzędu odpowiadał m. in. za prace nad wyborem dostawcy technologii dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, z powodzeniem doprowadzając do podjęcia uchwały Rady Ministrów w tej sprawie. Następnie aktywnie nadzorował spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe, pracował nad uchwałą Rządu dot. finansowania budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, negocjacjami z Komisją Europejską w zakresie wyboru kluczowego konsorcjanta odpowiedzialnego za realizacje projektu oraz współpracował podczas prac legislacyjnych nad nowelizacją prawa atomowego.