Krzysztof Jackowski

Krzysztof Jackowski
Krzysztof Jackowski
Wiceprezes Zarządu PEJ sp. z o.o.

Powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o. z dniem 16 listopada 2021r.

W Polskich Elektrowniach Jądrowych odpowiada za nadzorowanie obszaru związanego z ryzykami prawnymi i regulacyjnymi mającymi wpływ na sprawne realizowanie Programu, a także za współpracę biznesową z partnerami zaangażowanymi w Program EJ.

Od 1 stycznia 2019 r. do grudnia 2022 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w GAZ-SYSTEM. Do grudnia 2018 r. był dyrektorem Biura Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. Wcześniej był także członkiem rady nadzorczej GAZ-SYSTEM S.A. Odpowiadał również za nadzór właścicielski nad spółkami PSE S.A., GAZ-SYSTEM S.A. i PERN S.A., w tym nad strategicznymi inwestycjami tych spółek. Opracowywał akty prawne dotyczące sektora energetycznego oraz odpowiadał za obszar współpracy międzynarodowej.

Wcześniej doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach prawnych, a także kierował Wydziałem Legislacji i Ochrony Złóż w Departamencie Nadzoru Geologicznego Ministerstwa Środowiska. Sprawował również funkcję członka rady nadzorczej Naftoserwis sp. z o.o.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył kurs prawa amerykańskiego w Centrum Prawa Amerykańskiego UW. Posiada uprawnienia adwokackie. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu energetyki.