Krystian Solawa
Członek Zarządu PEJ sp. z o.o.
Życiorys