Jan Chadam

Jan Chadam
Prokurent PEJ sp. z o.o.

Jan Chadam jest praktykiem z długoletnim doświadczeniem w zarządzaniu przedsiębiorstwami i grupami kapitałowymi. W latach 2009-2015 pełnił funkcję Prezesa Zarządu GAZ-SYSTEM S.A., a w latach 2015-2017 Prezesa Zarządu Polskie LNG sp. z o.o. Był odpowiedzialny za realizację największych krajowych projektów infrastrukturalnych, w tym strategicznego terminalu LNG w Świnoujściu wraz z siecią gazociągów. Pan Jan Chadam jest także autorem licznych publikacji z zakresu finansów i zarządzania.

Jan Chadam jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych.