Władze spółki

Łukasz Młynarkiewicz
p.o. Prezesa Zarządu PEJ sp. z o.o.
Życiorys
Krzysztof Jackowski
Krzysztof Jackowski
Wiceprezes Zarządu PEJ sp. z o.o.
Życiorys
Krystian Solawa
Członek Zarządu PEJ sp. z o.o.
Życiorys

 

Rada nadzorcza

Tomasz Szymon Dąbrowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Adam Piotrowski - Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Rogala - Członek Rady Nadzorczej

Małgorzata Oleszczuk - Członek Rady Nadzorczej

Piotr Mechecki - Członek Rady Nadzorczej

Seweryn Kowalczyk - Członek Rady Nadzorczej

Aleksander Brzózka  - Członek Rady Nadzorczej