Władze spółki

Leszek Juchniewicz
Członek Zarządu, p.o. Prezesa PEJ sp. z o.o.
życiorys
Jan Chadam
Prokurent PEJ sp. z o.o.
życiorys

 

Rada nadzorcza

Adam Piotrowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Małgorzata Oleszczuk - Sekretarz Rady Nadzorczej

Tomasz Szymon Dąbrowski - Członek Rady Nadzorczej