Władze spółki

Mateusz Berger
Prezes Zarządu PEJ sp. z o.o.
Życiorys
Łukasz Młynarkiewicz
Wiceprezes Zarządu PEJ sp. z o.o.
Życiorys
Radosław Adach
Wiceprezes Zarządu PEJ sp. z o.o.
Życiorys

 

Rada nadzorcza

Tomasz Szymon Dąbrowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Adam Piotrowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Małgorzata Oleszczuk - Sekretarz Rady Nadzorczej

Paweł Pikus  - Członek Rady Nadzorczej

Aleksander Brzózka  - Członek Rady Nadzorczej