Władze spółki

Łukasz Młynarkiewicz
p.o. Prezesa Zarządu PEJ sp. z o.o.
Życiorys
Seweryn Kowalczyk
Seweryn Kowalczyk
Wiceprezes Zarządu PEJ sp. z o.o.
Życiorys

 

Rada nadzorcza

Tomasz Szymon Dąbrowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Adam Piotrowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Małgorzata Oleszczuk - Sekretarz Rady Nadzorczej

Krzysztof Rogala - Członek Rady Nadzorczej

Piotr Mechecki - Członek Rady Nadzorczej

Aleksander Brzózka  - Członek Rady Nadzorczej