Wykonanie korekty edytorskiej, skład i wydruk materiałów dostarczonych przez Zamawiającego (nr postępowania POST/PN/007/2021)

Polskie Elektrownie Jądrowe Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu.

Data zamieszczenia dokumentacji:

15.10.2021 r.

Postępowanie zakupowe nr POST/PN/007/2021 na: „Wykonanie korekty edytorskiej, skład i wydruk materiałów dostarczonych przez Zamawiającego” zostało zakończone. Najkorzystniejsza oferta otrzymała 100,00 pkt w zastosowanych kryteriach oceny ofert oraz została złożona przez Wykonawcę: Copy General Sp. z o.o., ul. Usypiskowa 1, 02-386 Warszawa.