Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe realizuje zadania służące zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Spółka odpowiada m.in. za:

Właścicielem spółki Polskie Elektrownie Jądrowe jest Skarb Państwa. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 2021 roku, spółka jest nadzorowana przez Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Rozwój programu energetyki jądrowej jest jednym z filarów wzmacniania transformacji energetycznej Polski. Program rozwoju energetyki jądrowej został opisany w dwóch kluczowych rządowych dokumentach dotyczących strategii energetycznej kraju:

 

Dokumenty do pobrania