Kontakt

Adres siedziby i adres do korespondencji

 

Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o. (PEJ sp. z o.o.)

Aleje Jerozolimskie 132/136, 02-305 Warszawa

+48 22 340 2980

sekretariat@ppej.pl

 

Kontakt dla mediów

+48 726880457

komunikacja@ppej.pl

 

Kontakt dla dostawców

dostawcy@ppej.pl

Dostawców zainteresowanych udziałem w realizacji inwestycji w zakresie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce zapraszamy do składania zgłoszeń na następujący adres e-mailowy: dostawcy@ppej.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę firmy; nr VAT; adres; branżę / profil działalności firmy; nr DUNS, jeśli firma posiada oraz wskazanie osoby do kontaktu. Dalszy kontakt w sprawie będzie uzależniony od aktualnego zapotrzebowania ze strony Konsorcjum Westinghouse i Bechtel lub Polskich Elektrowni Jądrowych, w odniesieniu do deklarowanego przedmiotu dostaw.

 

 

Dane kontaktowe
Inspektora Ochrony Danych PEJ sp. z o.o. 

Anna Majewska

 iod@ppej.pl