Kontakt

Adres siedziby i adres do korespondencji

 

Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o. (PEJ sp. z o.o.)

Aleje Jerozolimskie 132/136, 02-305 Warszawa

+48 22 340 2980

sekretariat@ppej.pl

 

Kontakt dla mediów

+48 726880457

komunikacja@ppej.pl

 

Dane kontaktowe
Inspektora Ochrony Danych PEJ sp. z o.o. 

Anna Majewska

adres e-mail: iod@ppej.pl