Poprzednie edycje

PWRGL 2017

Budżet III edycji Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych na rok 2017 roku został zatwierdzony na poziomie 2 500 000 zł. W ramach Programu Spółka zawarła umowy na realizację czterdziestu projektów gminnych i powiatowych.

Najważniejsze projekty zrealizowane w ramach PWRGL w 2017 roku:

GMINA CHOCZEWO

 • Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP w Słajszewie, dofinansowanie: 20 000 zł
 • Boisko sportowe w Jackowie, dofinansowanie: 83 380 zł
 • Budowa budynku strażnicy OSP w Słajszewie wraz ze świetlicą – etap I, dofinansowanie: 320 000 zł
 • Wykonanie projektu – ciąg pieszo-rowerowy w miejscowości Stilo: 30 000 zł
 • Modernizacja dworca autobusowego w Choczewie, dofinansowanie: 55 100 zł
 • Remont bieżący drogi Słajszewo-plaża: 30 000 zł
 • Przystosowanie dworca autobusowego w miejscowości Choczewo do prowadzenia akcji informacyjnych na temat energetyki jądrowej, dofinansowanie: 78 260 zł

GMINA KROKOWA

 • Przebudowa chodników i parkingów w miejscowości Krokowa, dofinansowanie: 70 000 zł
 • Przebudowa ulicy Morskiej w miejscowości Wierzchucino, dofinansowanie:  61 880 zł
 • Budowa placu zabaw w miejscowości Krokowa, dofinansowanie: 10 000 zł
 • Zakup samochodu pasażerskiego typu minibus do obsługi mieszkańców Gminy Krokowa, dofinansowanie: 150 000 zł
 • Budowa sali szkoleniowo-konferencyjnej w budynku szatniowo-sanitarnym przy boisku lekkoatletycznym w Krokowej, dofinansowanie: 100 000 zł
 • Nasza energia – działania edukacyjne wspierające rozwój mieszkańców gminy Krokowa, dofinansowanie: 150 000 zł

GMINA GNIEWINO

 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Toliszczek, dofinansowanie: 60 000 zł
 • Przebudowa boiska sportowego w Lisewie, dofinansowanie: 147 880 zł
 • Przebudowa ulicy Piaskowej w Gniewinie, dofinansowanie: 325 000 zł
 • Wyjazd edukacyjny dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gniewinie, dofinansowanie:  35 000 zł

POWIAT WEJHEROWSKI

 • Powiatowy ośrodek wspierania rozwoju zawodowego przyszłych pracowników pierwszej elektrowni jądrowej - etap II, dofinansowanie: 100 000 zł

POWIAT PUCKI

 • Nauka z Energią II. Utworzenie w PCKZiU dwóch klas pod patronatem PGE EJ 1, dofinansowanie: 100 000 zł

PWRGL 2018

Budżet IV edycji Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych na rok 2018 został zatwierdzony na poziomie 2 093 260 zł. W ramach PWRGL Spółka zawarła umowy na realizację dwudziestu siedmiu projektów gminnych i powiatowych o łącznej wartości 2 000 000  zł. Dodatkowo rozliczono projekty z roku 2017 na kwotę 93 260 zł.

Najważniejsze projekty zrealizowane w ramach PWRGL w 2018 roku:

GMINA CHOCZEWO

 • Budowa domu sołeckiego wraz z garażem dla OSP w Słajszewie – II etap, dofinansowanie:  180 000 zł
 • Dokończenie budowy obiektu pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w Choczewku, dofinansowanie:  156 000 zł
 • Zakup qada ratowniczego dla OSP w Sasinie, dofinansowanie:  40 000 zł
 • Zakup quada ratowniczego z przyczepką i pełnym wyposażeniem dla OSP w Słajszewie, dofinansowanie:  10 000 zł
 • Wyjazd studyjny do elektrowni jądrowej Mochovce, Słowacja, dofinansowanie:  27 000 zł

GMINA KROKOWA

 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łętowice, dofinansowanie:  333 000 zł
 • Żyj z energią – edukacyjne formy spędzania wolnego czasu, dofinansowanie:  67 000 zł

GMINA GNIEWINO

 • Przebudowa drogi gminnej Mierzynko – Salinko, dofinansowanie:  450 000 zł
 • Realizacja edukacyjnych zajęć interaktywnych w gminnych placówkach oświatowych, dofinansowanie:   56 910,57 zł

POWIAT WEJHEROWSKI

 • Powiatowy ośrodek wspierania rozwoju zawodowego przyszłych pracowników pierwszej polskiej elektrowni jądrowej – etap III, dofinansowanie: 100 000 zł

POWIAT PUCKI

 • Edu – Kampus, dofinasowanie:  100 000 zł

PWRGL 2019

Budżet V edycji Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych na rok 2019 roku został zatwierdzony na poziomie 2 045 089,43 zł. W ramach PWRGL zakontraktowano dwadzieścia dwa  projekty o łącznej wartości 2 012 388 zł. Dodatkowo rozliczono dwa projekty z roku 2018 na łączną kwotę 32 000 zł. Kwota w wysokości 13 089,43 zł stanowiła niewykorzystaną część budżetu PWRGL z roku 2018.

Najważniejsze projekty dofinansowane w ramach PWRGL w 2019 roku:

GMINA CHOCZEWO

 • Wyjazd edukacyjny do elektrowni jądrowej Dukovany, dofinansowanie: 60 000 zł
 • Budowa domu sołeckiego w Kierzkowie, dofinansowanie: 352 000 zł
 • Montaż oświetlenia LED na boisku sportowym w Choczewie, dofinansowanie: 28 000 zł
 • Zakup quada ratowniczego dla OSP w Kopalinie Ochotnicza Straż Pożarna w Kopalinie, dofinansowanie: 40 000 zł

GMINA KROKOWA

 • Program edukacyjny dla dzieci i młodzieży „Spotkajmy się po szkole”, dofinansowanie: 60 000 zł
 • Dokończenie budowy obiektu szkoły podstawowej w Wierzchucinie wraz z wyposażeniem, dofinansowanie:  250 000 zł
 • Budowa przesyłowej/tranzytowej sieci wodociągowej Minkowice - Krokowa, dofinansowanie: 90 000 zł

GMINA GNIEWINO

 • Realizacja edukacyjnych zajęć interaktywnych w placówkach oświatowych Gminy Gniewino - edycja II, dofinansowanie:  69 388 zł
 • Budowa placu zabaw w miejscowości Strzebielinko (teren kompleksu Kaszubskie Oko), dofinansowanie:  200 000 zł
 • Budowa domu sołeckiego w Czymanowie - III etap, dofinansowanie:  343 000 zł

POWIAT PUCKI

 • Nauka z Energią III - utworzenie pracowni do obsługi sieci komputerowych na potrzeby rozwoju zawodowego przyszłych pracowników i wsparcia procesu inwestycyjnego budowy polskiej elektrowni jądrowej, dofinansowanie:  100 000 zł

POWIAT WEJHEROWSKI

 • Powiatowy Ośrodek Wspierania rozwoju zawodowego przyszłych pracowników pierwszej elektrowni jądrowej - etap czwarty, dofinansowanie:  100 000 zł

PWRGL 2020

Budżet VI edycji Programu Wsparcia Rozwoju Gmin  Lokalizacyjnych na rok 2020 został zatwierdzony na poziomie  2 000 000 zł. W ramach ostatniej edycji PWRGL zrealizowano sześć projektów o łącznej wartości 920 000 zł. Pięć projektów, na łączną kwotę 1 080 000 zł, jest w trakcie realizacji.

Projekty dofinansowane w ramach PWRGL  w 2020 roku:

GMINA CHOCZEWO

 • Wyposażenie placu zabaw Łętowie, dofinansowanie: 30 000 zł
 • Zakup dresów dla podopiecznych Stowarzyszenia Sportowego „Latarnik”, dofinansowanie: 9 000 zł
 • Zakup samochodu dla Zakładu Komunalnego w Choczewie, dofinansowanie: 111 000 zł

GMINA GNIEWINO

 • Remont ośrodka zdrowia w Gniewinie, dofinansowanie: 570 000 zł

POWIAT PUCKI

 • Nauka z Energią IV. Utworzenie pracowni programisty na potrzeby rozwoju zawodowego przyszłych pracowników i wsparcia procesu inwestycyjnego      budowy polskiej elektrowni jądrowej, dofinansowanie: 100 000 zł

POWIAT WEJHEROWSKI

 • Powiatowy ośrodek wspierania rozwoju zawodowego przyszłych pracowników pierwszej elektrowni jądrowej – etap piąty, dofinansowanie: 100 000 zł

Projekty w realizacji

GMINA CHOCZEWO

 • Remont pałacu wraz z zabytkowym murem w Choczewie oraz wymiana instalacji c.o. i ogrodzenia na terenie Gminnych Obiektów Sportowych w Choczewie, kwota wnioskowana: 420 000 zł
 • Projekt edukacyjny „Z energią jądrową na Ty”, kwota wnioskowana: 30 000 zł

GMINA GNIEWINO

 • Realizacja zajęć edukacyjnych w placówkach oświatowych Gminy Gniewino, kwota wnioskowana: 30 000 zł

GMINA KROKOWA

 • Remont nawierzchni ścieżki rowerowej na odcinku Radoszewo – Krokowa, kwota wnioskowana: 540 000 zł
 • Projekt edukacyjny „Energetycznie z pomysłem”: kwota wnioskowana: 60 000 zł