Wypalone paliwo jądrowe będzie składowane na terenie elektrowni. Nieprawda

Zgodnie z polskim prawem wypalone paliwo jądrowe nie może być docelowo składowane na terenie elektrowni jądrowej.

Międzynarodowa praktyka postępowania z wypalonym paliwem jądrowym zakłada, że wypalone paliwo jądrowe jest najpierw przez kilka lat schładzane w specjalnych basenach znajdujących się na terenie elektrowni jądrowej. Następnie zostanie ono przetransportowane do przechowalnika paliwa jądrowego znajdującego się na tzw. wyspie jądrowej, czyli miejscu, gdzie posadowione są również reaktory jądrowe. Warto zaznaczyć, że przechowywanie z definicji jest tymczasowe (zakładany jest dalszy transport odpadu), natomiast składowanie – ostateczne. Wobec tego, odpady w przechowalniku, w tym wypalone paliwo jądrowe, będą przechowywane do czasu transportu ich na składowisko.  Przechowalnik suchy będzie miał formę magazynu zapewniającego ochronę przed promieniowaniem jonizującym. Zestawy wypalonego paliwa jądrowego są odpowiednio zabezpieczone. Przechowywane są najczęściej w pozycji pionowej wewnątrz szczelnych kapsuł MPC (ang. multi-purpose canister) wykonanych ze stali nierdzewnej i wypełnionych gazem obojętnym (np. helem). Kapsuły chłodzone są z zewnętrz powietrzem w cyrkulacji naturalnej. Tak zabezpieczona kapsuła z wypalonym paliwem jądrowym nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla otoczenia.

Plany dotyczące składowania docelowego wypalonego paliwa jądrowego zakładają wybudowanie w Polsce zarówno nowego, powierzchniowego składowiska dla nisko i średnioaktywnych odpadów promieniotwórczych, jak i głębokiego składowiska na odpady wysokoaktywne oraz wypalone paliwo jądrowe. „Krajowy plan postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym” można znaleźć pod linkiem: https://www.gov.pl/web/klimat/krajowy-plan-postepowania-z-odpadami-promieniotworczymi-i-wypalonym-paliwem-jadrowym.

Co ciekawe, Polska jako kraj ma już doświadczenie z postępowaniem z odpadami promieniotwórczymi. W Różanie na Mazowszu, około 80 km od Warszawy, znajduje się jedyne w Polsce Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych, gdzie składowane są nisko i średnioaktywne odpady promieniotwórcze pochodzące m. in. z przemysłu, medycyny, czy z reaktora badawczego Maria w Świerku pod Otwockiem.

 

Fot. Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych w Różanie. Źródło: ZUOP