Woda z morza wykorzystywana do chłodzenia będzie radioaktywna. Wyjaśniamy

Woda z morza wykorzystywana do chłodzenia elektrowni będzie wracała z powrotem do akwenu całkowicie bezpieczna dla ludzi i środowiska naturalnego.

W procesach chłodzenia bloku energetycznego z zastosowaniem reaktora wodnego ciśnieniowego, jaki planowany jest w pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, stosowane są dwa niezależne obiegi wody – pierwotny (chłodzący sam reaktor) i wtórny (wytwarzana jest w nim para wodna, dzięki której napędzany jest turbozespół „produkujący” prąd). Woda chłodząca reaktor nie będzie więc miała fizycznego kontaktu z parą wodną napędzającą turbinę. Ponadto w elektrowni funkcjonuje jeszcze jeden system – czasami nazywany trzecim obiegiem – odbierający ciepło z obiegu wtórnego (tego z turbiną) i tu właśnie wykorzystywana jest woda z Morza Bałtyckiego, która potem do niego wraca. W tym wypadku również woda z obiegu wtórnego w żadnym razie nie miesza się z wodą z obiegu chłodzącego. Ciepło poprzez wymiennik jest oddawane do wody morskiej, a następnie wraz z nią transportowane do Bałtyku. Działa to na takiej samej zasadzie, jak chłodzenie w jeziorze napojów w butelkach podczas campingu. Napój „oddaje” ciepło wodzie z jeziora, natomiast dzięki barierze w postaci butelki płyny nie mieszają się.

Woda z morza wykorzystywana do chłodzenia w żaden sposób nie będzie więc miała kontaktu z reaktorem, a jej parametry będą ściśle monitorowane. Do morza będą trafiać kontrolowane radiologicznie zrzuty wody z chłodzenia oraz frakcje ciekłe z unieszkodliwiania ciekłych odpadów promieniotwórczych, które po przeprowadzonej kontroli radiologicznej spełniają warunki do odprowadzenia ich do środowiska. W związku z funkcjonowaniem obiektu do morza będą trafiać niewielkie ilości izotopów promieniotwórczych pochodzących z układu przetwarzania odpadów promieniotwórczych, tak jak ma to miejsce w każdej elektrowni jądrowej na świecie. Limity określające te ilości będą wskazane i kontrolowane przez organ wydający zezwolenie na eksploatację elektrowni. Izotop wodoru (tryt), mający największy udział w izotopach pierwiastków odprowadzanych do morza, występuje w środowisku naturalnym tj. w parze wodnej zawartej w atmosferze oraz wodach morskich i lądowych.

 

fake news

Fot. 1 Źródło: Pixabay