W trakcie 20 lat budowy w rejonie elektrowni upadnie turystyka. Tłumaczymy

Przykłady międzynarodowe pokazują, że elektrownie jądrowe bywają lokowane w regionach atrakcyjnych turystycznie i przyrodniczo. Mało tego, z uwagi na rozwój infrastruktury, wpływy podatkowe i idący za nimi znacznie większy budżet na rewitalizację zabytków oraz rozwój atrakcji turystycznych, tego typu inwestycje mogą nawet przyczynić się do rozwoju turystyki.

Z uwagi na wymogi technologiczne wiele państw lokuje elektrownie w pobliżu dużych rzek lub wybrzeży morskich (np. Francja, Niemcy, Szwecja), czyli na obszarach, które z reguły mają wartość turystyczną lub przyrodniczą czy też historyczną, na której atrakcyjność budowa elektrowni jądrowej nie wpłynęła negatywnie.

Okres budowy elektrowni w preferowanej lokalizacji, który zgodnie z przejętym harmonogramem potrwa około 10 lat, może się wiązać z pewnymi uciążliwościami dla mieszkańców (tak jak ma to miejsce w przypadku innych tego typu inwestycji), które inwestor będzie w miarę możliwości starał się minimalizować. Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe już teraz rozmawia z mieszkańcami, aby planować odpowiednie usprawnienia, jak choćby dostosowanie frontu robót budowlanych do intensywności sezonu turystycznego.

Ponadto z analizy zleconej przez Senat RP już w 2009 roku wynika, że lokalizacja elektrowni jądrowej w rejonie interesującym turystycznie nie zmniejsza ruchu turystycznego, ale może wpłynąć na jego wzrost. Wyniki badania opracowano na podstawie analizy odpowiedzi na pytania rozesłane do regionów, w których są eksploatowane elektrownie jądrowe m. in. w Belgii, Francji i Szwecji.

Tak duża inwestycja, jak budowa pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, oznacza też rozwój infrastruktury towarzyszącej, w tym dróg i kolei, co pozytywnie wpłynie na „dostępność” regionu dla turystów. Połączeń będzie więcej, a czas przejazdu, choćby do Trójmiasta, skróci się znacząco. Warianty przebiegu tras zarówno nowych linii kolejowych, jak i nowych dróg, są omawiane z mieszkańcami i władzami samorządowymi.

Do budżetu gminy regularnie zaczną również wysokie kwoty z podatków związanych z elektrownią jądrową, które mogą być wykorzystane przez samorządy na dowolne cele, np. poprawę walorów turystycznych regionu, restauracje zabytków, budowę atrakcji turystycznych itp. Ponadto przy elektrowniach często funkcjonują centra informacyjne stanowiące swego rodzaju park technologiczno-edukacyjny przyciągający turystów.

 

Fot. Jorge Franganillo, elektrownia jądrowa w Vandellós, Hiszpania. Źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Central_nuclear_Vandell%C3%B2s_II_-_panoramio.jpg [dostęp: 11.01.2023]