Nie ma lokalizacji „Lubiatowo-Kopalino”. Tak naprawdę to Słajszewo. Tłumaczymy

Oficjalną nazwą preferowanej przez Polskie Elektrownie Jądrowe lokalizacji inwestycji jest „Lubiatowo-Kopalino”. Przyjęty przez Radę Ministrów w styczniu 2014 r. Program Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) przedstawiał 27 potencjalnych lokalizacji dla elektrowni jądrowej w Polsce. Już wtedy wymieniono 3 lokalizacje nadmorskie (Choczewo, Żarnowiec i właśnie Lubiatowo-Kopalino) umożliwiające wykorzystanie wody morskiej do chłodzenia w systemie otwartym. Dla zachowania spójności i zgodności z dokumentami rządowymi, spółka Polskie Elektrownie Jądrowe jest zobowiązana do używania właśnie tych nazw.

Co ważne, nazwy potencjalnych lokalizacji nie są i nie muszą być precyzyjnym odzwierciedleniem miejsca, w którym planowany jest obiekt. Lokalizacja „Żarnowiec”, gdzie w latach 80-tych rozpoczęto budowę elektrowni jądrowej, a od 2017 roku spółka prowadziła badania lokalizacyjne i środowiskowe, również nie znajduje się w Żarnowcu, a na terenie wsi Kartoszyno. Jednak to nazwa „Żarnowiec” funkcjonuje od dekad w przestrzeni publicznej. Lokalizacja „Choczewo" też nie znajduje się w samym Choczewie. Ale to właśnie te lokalizacje znalazły się już w 2010 roku wśród 92 lokalizacji zgłoszonych przez samorządy (65 lokalizacji) i uzupełnionych (27 lokalizacji) przez ówczesne Ministerstwo Gospodarki.

Warto też zauważyć, że w przypadku preferowanej lokalizacji „Lubiatowo-Kopalino” część lądowa Obszaru Realizacji Przedsięwzięcia (teren zarezerwowany na budowę elektrowni jądrowej) zlokalizowana jest na terenie gminy Choczewo w obrębach geodezyjnych: Jackowo, Sasino i w niewielkim stopniu Słajszewo (grunty rolne, łąki i pastwiska).

Informacji na temat potencjalnych lokalizacji na bieżąco udzielają również pracownicy Lokalnych Punktów Informacyjnych spółki. Zarówno w Lokalnych Punktach Informacyjnych funkcjonujących w gminach lokalizacyjnych od 10 lat, jak i podczas różnego rodzaju wydarzeń gminnych i sołeckich można zapoznać się z aktualnymi mapami przedstawiającymi np. szczegółowe odległości poszczególnych miejscowości do elektrowni jądrowej czy warianty przebiegu dróg i linii kolejowych projektowanych w ramach infrastruktury towarzyszącej.

 

Fot. Potencjalne lokalizacje elektrowni jądrowych w ramach PPEJ.