Mieszkańcy gmin lokalizacyjnych nie chcą elektrowni jądrowej. Nieprawda

Poparcie dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej na Pomorzu jest wysokie wśród mieszkańców trzech gmin lokalizacyjnych (Choczewo, Gniewino, Krokowa) i wynosi aż 75%. Wynika to z badania przeprowadzonego przez niezależną agencję badawczą PBS Sp. z o.o. z Sopotu na zlecenie spółki Polskie Elektrownie Jądrowe w listopadzie/grudniu 2022 roku. 

Tak wysokie poparcie nie dziwi, ponieważ gminy lokalizacyjne i sąsiadujące skorzystają na budowie elektrowni jądrowej – będą jednymi z najbogatszych i najbardziej rozwiniętych gmin w Polsce.

Największą korzyścią ekonomiczną będzie wpływ z podatków od nieruchomości – do budżetu gminy lokalizacyjnej wpłynie 50% oraz do budżetów gmin sąsiadujących 50% dzielone po równo dla każdej z nich.

Warto podkreślić, że wpływy podatkowe, to tylko jedna z korzyści związanych z inwestycją. Oprócz pieniędzy na inwestycje w gminie, niewątpliwą korzyścią będzie rozwój gospodarczy, w tym nowe miejsca pracy. Przewiduje się, że na etapie budowy zatrudnionych będzie ponad 8000 osób. Tak duża liczba bezpośrednich miejsc pracy wpłynie pozytywnie m. in. na obłożenie miejsc noclegowych, które będą cieszyć się zainteresowaniem przez cały rok, a nie tylko w okresie letnim. Szacuje się, że bezpośrednie miejsce pracy przy realizacji elektrowni generuje dodatkowych 3-5 miejsc w usługach, takich jak handel, gastronomia, drobne usługi np. fryzjerstwo.

Dla mieszkańców ważna jest również infrastruktura towarzysząca elektrowni jądrowej, czyli nowe drogi i linie kolejowe, które będą trwałym wkładem w rozwój regionu i skrócą przejazdy do Trójmiasta i innych miejscowości w regionie pomorskim.

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) prowadzi intensywne działania, dzięki którym mieszkańcy mogą otrzymać rzetelne i aktualne informacje na temat największej inwestycji energetycznej realizowanej w Polsce w ostatnich dekadach. W gminach Choczewo, Gniewino i Krokowa od ponad 10 lat funkcjonują trzy Lokalne Punkty Informacyjne PEJ. Spółka organizuje także latem Wakacyjne Punkty Informacyjne w Słajszewie i Kopalinie, a w Choczewie i Wejherowie stale działają dwie grupy robocze poświęcone elektrowni jądrowej. Tylko w 2022 r. przedstawiciele PEJ zorganizowali lub brali w sumie udział w około 60 różnego rodzaju spotkań z osobami zainteresowanymi inwestycją. W 2023 r. odbyły się otwarte spotkania informacyjne w Kopalinie, Sasinie, Słajszewie i Choczewie. W czasie sezonu wakacyjnego  ekspertów Polskich Elektrowni Jądrowych można również spotkać podczas ponad 30 różnego rodzaju letnich wydarzeń organizowanych w regionie.

Wysokie poparcie dla elektrowni jest nie tylko wśród mieszkańców gmin lokalizacyjnych. Pokazało to choćby ogólnopolskie badanie opinii publicznej przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w listopadzie 2022 r. – według niego aż 86% Polaków popiera budowę elektrowni jądrowych w Polsce. Są one przecież bezpośrednią odpowiedzią na potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz zaspokojenia przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną.