Mieszkańcy gmin lokalizacyjnych nie chcą elektrowni jądrowej. Nieprawda

Poparcie społeczne dla budowy elektrowni jądrowej w jej bezpośrednim sąsiedztwie wśród mieszkańców gminy Choczewo, gdzie zaplanowana jest jej budowa, utrzymuje się na wysokim poziomie 67%. 

Podobny poziom poparcia dla inwestycji (66%) zanotowano w regionie planowanej inwestycji, tj. w powiatach wejherowskim, puckim i lęborskim. Wynika to z badania przeprowadzonego przez niezależną agencję badawczą PBS Sp. z o.o. z Sopotu w listopadzie/grudniu 2023 roku.  

Tak wysokie poparcie nie dziwi, ponieważ region lokalizacji elektrowni stanie się jednym z najbardziej rozwiniętych w Polsce.

Wpływy podatkowe, to jedna z korzyści związanych z inwestycją. Oprócz pieniędzy na inwestycje w regionie, niewątpliwą korzyścią będzie rozwój gospodarczy, w tym nowe miejsca pracy. Przewiduje się, że na etapie budowy zatrudnionych będzie ponad 8000 osób. Tak duża liczba bezpośrednich miejsc pracy wpłynie pozytywnie m. in. na obłożenie miejsc noclegowych, które będą cieszyć się zainteresowaniem przez cały rok, a nie tylko w okresie letnim. Szacuje się, że bezpośrednie miejsce pracy przy realizacji elektrowni generuje dodatkowych 3-5 miejsc w usługach, takich jak handel, gastronomia, drobne usługi np. fryzjerstwo.

Dla mieszkańców ważna jest również infrastruktura towarzysząca elektrowni jądrowej, czyli nowe drogi i linie kolejowe, które będą trwałym wkładem w rozwój regionu i skrócą przejazdy do Trójmiasta i innych miejscowości w regionie pomorskim.

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) prowadzi intensywne działania, dzięki którym mieszkańcy mogą otrzymać rzetelne i aktualne informacje na temat największej inwestycji energetycznej realizowanej w Polsce w ostatnich dekadach. W gminach Choczewo, Gniewino i Krokowa od ponad 10 lat funkcjonują trzy Lokalne Punkty Informacyjne PEJ. Spółka organizuje także latem Wakacyjne Punkty Informacyjne w Słajszewie i Kopalinie, a w Choczewie i Wejherowie stale działają dwie grupy robocze poświęcone elektrowni jądrowej. Tylko w 2023 r. przedstawiciele PEJ zorganizowali lub brali w sumie udział w około 60 różnego rodzaju spotkań z osobami zainteresowanymi inwestycją. W 2023 r. odbyły się otwarte spotkania informacyjne w Kopalinie, Sasinie, Słajszewie i Choczewie. W czasie sezonu wakacyjnego  ekspertów Polskich Elektrowni Jądrowych można również spotkać podczas ponad 50 różnego rodzaju letnich wydarzeń organizowanych w regionie.

Wysokie poparcie dla elektrowni jest nie tylko wśród mieszkańców gmin lokalizacyjnych. Pokazało to choćby ogólnopolskie badanie opinii publicznej przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w listopadzie 2023 r. – według niego blisko 90% Polaków popiera budowę elektrowni jądrowych w Polsce. Są one przecież bezpośrednią odpowiedzią na potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz zaspokojenia przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną.