Kolej będzie dostępna tylko dla pracowników elektrowni. Niekoniecznie

Budowa infrastruktury kolejowej jest jednym z priorytetów inwestycyjnych towarzyszących budowie elektrowni jądrowej na Pomorzu. Nowe i zmodernizowane linie kolejowe będą jednak wykorzystywane nie tylko do transportu materiałów budowlanych czy części obiektu, ale w zależności od wariantu przebiegu linii, mogą być również dostępne dla ruchu pasażerskiego w regionie. Tym samym na rozwoju infrastruktury towarzyszącej skorzystają mieszkańcy Pomorza oraz turyści odwiedzający ten region.

Infrastruktura kolejowa w ramach inwestycji towarzyszących budowie elektrowni jądrowej będzie powstawała etapowo i w ścisłej współpracy ze spółką PKP Polskie Linie Kolejowe, która odpowiada za cały proces inwestycyjny. Planowane przedsięwzięcia będą objęte oddzielnymi procedurami środowiskowymi. Oznacza to, że realizacja każdej zaplanowanej inwestycji będzie podlegała szczegółowym analizom. Jednocześnie każdy jej element będzie stanowił niezależne zadanie, co do którego decyzje administracyjne zapadną z udziałem społeczeństwa.

W projekcie rozważane są dwa warianty inwestycyjne i oba są przedmiotem opracowywanej Koncepcji Programowo - Przestrzennej. Wariant podstawowy obejmuje modernizację linii kolejowej nr 230 na odcinku Wejherowo – Choczewo wraz z budową nowych odcinków, modernizację linii nr 229 na odcinku Lębork – Łeba, budowę nowego fragmentu linii kolejowej z Choczewa poprzez elektrownię jądrową do połączenia z linią nr 229 w obszarze stacji Stęknica oraz budowę łącznicy do linii nr 229 w kierunku Łeby. Wariant opcjonalny zakłada modernizację linii kolejowej nr 230 na odcinku Wejherowo – Garczegorze, linii nr 229 na odcinku Lębork – Garczegorze, budowę nowej linii z Choczewa do elektrowni jądrowej Lubiatowo – Kopalino oraz łącznicy do linii nr 230 w kierunku Lęborka.

Przedstawiciele spółki PKP PLK na bieżąco uczestniczą w  cyklu spotkań z samorządami lokalnymi, w tym w Choczewie, Wicku, Gniewinie czy też Wejherowie, podczas których rozmawiano o optymalnym zaplanowaniu przebiegu infrastruktury kolejowej. Propozycje projektów tras w dalszym ciągu będą omawiane ze społecznością lokalną także na każdych etapach inwestycji.

Nowa infrastruktura w regionie lokalizacji przyszłej elektrowni jądrowej oznacza nowe otwarcie dla rozwoju gospodarczego nadmorskich obszarów. Dostępność nowych połączeń kolejowych nie tylko wpłynie na  zmniejszenie wykluczenia komunikacyjnego w tym regionie, ale też przełoży się na ożywienie miejscowego biznesu i rozwój inicjatyw lokalnych. Krótszy czas dojazdu podniesie codzienne funkcjonowanie i jakość życia mieszkańców, a co istotne dodatkowo pobudzi turystykę.

 

Fot. Warianty przebiegu linii kolejowych w lokalizacji "Lubiatowo-Kopalino"