Inwestycja będzie miała negatywny wpływ na chroniony obszar Natura 2000? Tłumaczymy

Polskie Elektrownie Jądrowe w ramach tzw. procedury środowiskowej przeprowadziły kampanię badawczą na niespotykaną dotychczas w Polsce skalę. Badania, analizy i monitoringi trwały ponad 4  lata. Ich celem było sprawdzenie, w jaki sposób budowa elektrowni jądrowej na Pomorzu wpłynie na otoczenie, w tym na położone na Pomorzu obszary Natura 2000. Efektem prowadzonej kampanii badawczej jest złożony w 2022 roku przez spółkę na ręce Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska tzw. raport środowiskowy, który w kompleksowy sposób ocenia planowane działania i odpowiada na pytanie o wpływ budowy elektrowni na środowisko. W przypadku obszarów Natura 2000 nie stwierdzono w Raporcie znaczącego negatywnego oddziaływania na integralność i spójność tych obszarów ani na ich przedmioty ochrony czy cele ich ochrony.

Szczegółowe analizy potwierdziły, że obiekt jądrowy na Pomorzu może funkcjonować w bezpiecznie. Ponadto, dzięki wynikom tych badań, spółka Polskie Elektrownie Jądrowe wie, w jaki sposób można minimalizować oddziaływanie inwestycji na środowisko, otocznie i chronić występujące gatunki roślin i zwierząt.

Program badań lokalizacyjnych i środowiskowych został zrealizowany dla dwóch wariantów lokalizacyjnych: „Lubiatowo – Kopalino” (gmina Choczewo, powiat wejherowski) oraz „Żarnowiec” (gmina Gniewino, powiat wejherowski i Gmina Krokowa, powiat pucki). Obszar Realizacji Przedsięwzięcia czyli teren, na którym mogą być prowadzone prace budowlane, a więc i wystąpić potencjalne oddziaływania związane z realizacją przedsięwzięcia, dla preferowanej lokalizacji „Lubiatowo-Kopalino” zajmie maksymalną powierzchnię około 2585 ha. Z tego 688 ha zajmuje przebadana część lądowa, a pozostałe 1 897 ha obejmuje obszar morski. Co ważne, obszar lądowy i morski przebadany przez Spółkę PEJ jest dużo bardziej rozległy i wynosi 37369 ha. Jest to powierzchnia porównywalna z wielkością województwa mazowieckiego.

Zasięg badań i oceny oddziaływania na formy ochrony przyrody objął teren w odległości 5 km od przyjętego Obszaru Realizacji Przedsięwzięcia oraz 14 km w odniesieniu do obszarów objętych siecią Natura 2000. Natomiast części morskiej obszar Natura 2000 „Przybrzeżne wody Bałtyku” ochrania przede wszystkim ptasie zimowiska, gatunków takich jak np. uhla, lodówka czy markaczka. Między innymi dlatego spółka PEJ przeprowadziła badania służące rozpoznaniu koncentracji ptaków. Pozwoliło to na określenie miejsc ich grupowania i zlokalizowanie potencjalnej bazy pokarmowej. Wyniki potwierdziły, że infrastruktura związana z chłodzeniem elektrowni powinna być położona poza obszarami kamienisk i skupisk zoobentosu, czyli tam, gdzie nie występują ich bazy pokarmowe.

Przy projektowaniu, a następnie w trakcie budowy elektrowni jądrowej stosuje się tylko rozwiązania sprawdzone w praktyce lub w wyniku wiarygodnych doświadczeń czy symulacji. Na właściciela elektrowni nałożony jest obowiązek, aby jeszcze przed rozpoczęciem budowy obiektu jego projekt przeszedł pełną analizę pod kątem bezpieczeństwa otoczenia. Ta sama zasada dotyczy aspektów środowiskowych czy społeczno-ekonomicznych.

Preferowana lokalizacja „Lubiatowo-Kopalino” zapewnia równowagę pomiędzy aspektami środowiskowymi, a czynnikami bezpieczeństwa jądrowego czy społeczno-gospodarczymi. Przeprowadzone analizy środowiskowe i lokalizacyjne pozwalają na zrealizowanie inwestycji w sposób, który gwarantuje bezpieczną eksploatację obiektu jądrowego oraz utrzymanie wysokiego poziomu przyjętych standardów środowiskowych.