Energetyka jądrowa to przestarzała technologia, a świat odchodzi od atomu? Czy na pewno?

Świat nie tylko nie odchodzi od energetyki jądrowej, ale możemy mówić wręcz o renesansie tego źródła pozyskiwania energii elektrycznej.

Dane Międzynarodowej Agencji Energetyki Jądrowej (MAEA) w 2022 r. w Europie, z wyłączeniem Rosji, działały 133 reaktory jądrowe o łącznej mocy netto 125 GWe. Obecnie najwięcej reaktorów eksploatowanych jest we Francji – działa ich tam aż 56. W dalszej kolejności są Wielka Brytania (9 reaktorów), Ukraina (15), Belgia (6), Szwecja (6), Finlandia (5), ale także kraje Grupy Wyszehradzkiej – Czechy (6), Słowacja i Węgry (po 4 reaktory).

Eksploatowane reaktory jądrowe w Europie w 2022 roku.

W sumie w Unii Europejskiej 13 krajów eksploatuje elektrownie jądrowe, które produkują około jedną czwartą (24%) całkowitej energii elektrycznej w UE. W krajach, które deklarowały odejście od energetyki jądrowej, jak Niemcy, wskutek wydarzeń międzynarodowych trwają intensywne rozmowy o wstrzymaniu odłączania bloków jądrowych. Aż 11 krajów UE planuje budowę nowych bloków jądrowych. Są to m. in. Bułgaria, Czechy, Finlandia, Francja, Holandia, Rumunia, Słowacja, Słowenia i oczywiście Polska.

Z kolei na świecie, zgodnie ze stanem na październik 2022 roku, w budowie było 56 reaktorów energetycznych o łącznej mocy 57,7 GW. Można więc powiedzieć, że nie tylko świat nie odchodzi od atomu, ale atom zaczyna przeżywać swój renesans. Mało tego, ze względu na rosnące ceny surowców i konieczność ograniczenia emisji CO2 w trosce o klimat proces inwestycji w energetyką jądrową jeszcze przyspieszy.

Polska rozpoczyna budowę pierwszej elektrowni jądrowej, ponieważ nie ma innego wyboru. Starzejące się elektrownie węglowe wymagają wymiany, a odnawialne źródła energii nie są w stanie w polskich warunkach zapewnić stabilnych dostaw dużych ilości energii elektrycznej, na którą zapotrzebowanie w kolejnych latach będzie rosnąć.

Pierwsza w Polsce elektrownia jądrowa powstanie w oparciu o amerykańską technologię AP1000. Prace nad projektem tego reaktora zostały ukończone w 2005 roku, a dodatkowo od tego czasu przeszedł on szereg ulepszeń i modernizacji. Jest to więc bardzo nowoczesny i zaawansowany technologicznie reaktor generacji III+ z rozbudowanymi systemami pasywnego bezpieczeństwa.