Elektrownia będzie zrzucać wodę tuż przy plaży, a ludzie będą się tam kąpać. Tłumaczymy

W żadnym z analizowanych w ramach badań środowiskowych wariantów nie jest brane pod uwagę zrzucanie wykorzystywanej do chłodzenia wody z Morza Bałtyckiego bezpośrednio przy plaży. Woda morska wykorzystywana do chłodzenia będzie pobierana z odległości około 5,5 km od linii brzegowej, natomiast kanał zrzutowy będzie zlokalizowany około 3,5 km od linii brzegowej. W celu określenia miejsca, w którym zostanie umieszczony dyfuzor zrzutowy, przeprowadzono szereg analiz, które pokazały, że wskazane miejsce jest optymalne pod względem bezpieczeństwa dla środowiska i elektrowni. Dodatkowo warto zauważyć, że zrzut wód następował będzie na głębokości ok. 18 m, co skutkować będzie niemal całkowitym rozproszeniem ciepła.

Woda chłodnicza, która wróci do morza, będzie całkowicie bezpieczna dla ludzi i środowiska, a jej temperatury przy linii brzegowej nie będzie wyższa niż 0,1-1 stopnia Celsjusza. Podsumowując, oddziaływanie przedsięwzięcia na morze w zakresie wzrostu temperatury wód morskich będzie pomijalne.

 

infografika

Rys. 1. Źródło: Polskie Elektrownie Jądrowe, anomalie temperatury wody na powierzchni morza w fazie eksploatacji elektrowni – lato