Elektrowni jądrowej nie buduje się w miejscach turystycznych. Czy na pewno?

Patrząc na doświadczenia innych państw, a także zalecenia Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, nie ma bezpośredniego zakazu prawnego dotyczącego lokalizacji elektrowni atomowej w rejonach atrakcyjnych turystycznie lub przyrodniczo. Mało tego, międzynarodowe przykłady pokazują, że tego typu obiekty powstają w rejonach turystycznych i nie tylko nie mają negatywnego wpływu, ale mogą stać się atrakcją turystyczną i przyciągać turystów do regionu.

Jednym z przykładów elektrowni jądrowej w Europie lokowanej w miejscu atrakcyjnym turystycznie jest elektrownia w Tihange znajdująca się w niewielkiej odległości od historycznego miasta Huy w Belgii. To małe, niezwykle urokliwe miasteczko, mogące się pochwalić takimi zabytkami, jak średniowieczne gotyckie kościoły, renesansowe kamienice czy zabytkowy ratusz z XVIII w. W jego pobliżu zlokalizowana jest właśnie elektrownia jądrowa.

W analizie przeprowadzonej na zlecenie Senatu RP z 2009 zapytano władze lokalne m. in. o wpływ bliskości elektrowni jądrowej na ruch turystyczny w mieście Huy. Wśród głównych wniosków wskazano, że ruch się nie zmniejszył, a wręcz przeciwnie. Zdaniem władz miasta elektrownia przyciągnęła do regionu nowych turystów.

Podobne wnioski płynęły z analizy odpowiedzi respondentów z Francji, Czech czy Szwecji.

 

Kolejnym doskonałym  przykładem funkcjonowania elektrowni jądrowej w regionie atrakcyjnym turystycznie jest hiszpańska elektrownia Vandellós położona w Katalonii, regionie turystycznym określanym jako Costa Dorada, czyli Złote Wybrzeże. Elektrownia położona jest w powiecie Baix Camp niemal bezpośrednio nad brzegiem Morza Balearskiego, 5 kilometrów od słynnej i obleganej przez turystów plaży L´Almadrava. Plaża ta posiada certyfikat „Blue Flag” przyznawany po spełnieniu m.in. restrykcyjnych norm dotyczących jakości wód. Rocznie hiszpańskie Złote Wybrzeże odwiedza około 3,5 mln turystów, a produkująca czystą i niskoemisyjną energię elektryczną elektrownia nie wpływa negatywnie na zainteresowanie wypoczynkiem nad lazurem morza hiszpańskiego Złotego Wybrzeża.

 

Fot. Miasto Huy, źródło: Wikipedia https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Huy_051027_(21).JPG