Cały odcinek plaży w gminie Choczewo będzie zamknięty podczas budowy i eksploatacji. Nieprawda

Rozwiązania zaproponowane przez spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe  w toku realizacji projektu będą miały na celu ograniczenie niedogodności związanych z budową elektrowni. Realizacja inwestycji w planowanym zakresie będzie miała minimalny wpływ na nadmorski krajobraz obszarów sąsiadujących z elektrownią. Przy planowanym terenie budowy obiektu jądrowego zlokalizowane są wejścia na plażę nr 46, 47, 48, 49, które ze względu na planowane do przeprowadzenia na właściwym etapie prace, zostaną czasowo zamknięte. Co ważne dla mieszkańców i turystów -  w  tym czasie zostaną zaprojektowane nowe wejścia na plażę. Ich lokalizacja zostanie ustalona na dalszych etapach inwestycji. W wybranych miejscach mogą wystąpić czasowe ograniczenia, na przykład w związku z budową konstrukcji morskiej do rozładunku. Natomiast będą miały one charakter krótkotrwały.

Wspomniana konstrukcja morska do rozładunku wielkogabarytowych elementów (z ang. Marine Off-Loading Facility - MOLF) będzie posadowiona na palach. Jej ażurowa konstrukcja stalowo-żelbetonowa przypominająca estakadę umożliwi swobodne przemieszczanie się wzdłuż linii brzegowej rumowiska w części morskiej oraz ludzi, jak i zwierząt na plaży, zapewniając zachowanie ciągłości ekologicznej tego miejsca. Natomiast po zakończeniu budowy elektrowni może służyć zarówno mieszkańcom, jak
i turystom jako molo – najdłuższe w Polsce, sięgające w głąb morza na odległość ok. 1,1 kilometra.

Po wybudowaniu obiektu plaże w gminie Choczewo w dalszym ciągu będą atrakcyjne i dostępne dla całej społeczności oraz osób, które przyjadą tu wypocząć. Samą elektrownię od plaży będzie oddzielał pas drzew o szerokości ok. 300 metrów, stanowiący naturalną barierę, która oddzieli elektrownię od plaży. Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe na każdym etapie projektu będzie podejmowała szereg zróżnicowanych działań, zmniejszających uciążliwości oraz odziaływanie inwestycji na środowisko i społeczeństwo. Dzięki współpracy z doświadczonymi, międzynarodowymi partnerami wykorzystane będą dobre praktyki, które do tej pory z sukcesem były wdrażane przy realizacji projektów jądrowych w Europie i na świecie.

Wśród działań mających ograniczać wpływ inwestycji na otoczenie społeczne, planowane jest dostosowanie największego natężenia robót budowlanych do tzw. „niskiego” sezonu turystycznego czy wykorzystanie drogi morskiej do transportu wielkogabarytowych elementów, niezbędnych do budowy i wyposażenia elektrowni  - w miejsce transportu drogowego i kolejowego.

 

Fot. Plaża przy elektrowni jądrowej w Vandellòs, Hiszpania