Badania opinii w rejonie lokalizacji są zmanipulowane? NIEPRAWDA

Badania opinii publicznej prowadzone są przez niezależną agencję badawczą PBS z Sopotu na reprezentatywnej (odzwierciedlającej ogół mieszkańców gmin lokalizacyjnych pod względem wieku, płci, miejsca zamieszkania) próbie badawczej. Żaden podmiot nie ingeruje w wyniki badań. Dla inwestora badania stanowią ważną informację i pozwalają zarówno poznać aktualne nastawienie mieszkańców do inwestycji, jak i zaplanować oraz zrealizować odpowiednie działania komunikacyjne i projektowe.

Badaniem objęte są osoby na stałe mieszkające w gminach lokalizacyjnych i zgodnie ze standardami prowadzenia tego typu badań, reprezentatywna próba badawcza dobierana jest losowo, dlatego też nie każda osoba w gminie mogła mieć szansę odpowiedzi na pytania. Tak samo jak w przypadku badań ogólnopolskich nie odpytuje się każdego z kilkudziesięciu milionów Polaków. Nie zmienia to więc faktu, że badania wskazują realny stan poparcia dla inwestycji. 

Badania prowadzone są metodą CAPI, czyli wywiadów osobistych wspomaganych komputerowo (ankieter prowadzący wywiad ma ze sobą komputer lub tablet) w miejscu zamieszkania respondenta przy pomocy wystandaryzowanego narzędzia badawczego, czyli kwestionariusza. Metoda ta pozwala - w odróżnieniu od wywiadów telefonicznych (CATI) oraz ankiety internetowej (CAWI) - efektywniej dotrzeć do badanej grupy ludzi, eliminując po drodze różnego rodzaju bariery, jak kwestie konieczności posiadania przez osobę odpowiadającą na pytania odpowiednich urządzeń (telefon, komputer) i umiejętności z nich korzystania. Dodatkowo podczas wywiadu dochodzi do interakcji twarzą w twarz pomiędzy respondentem a ankieterem. Pomaga to wyeliminować ewentualne nieścisłości w rozumieniu pytań kwestionariusza.

Ankieterzy realizują wywiady w domach respondentów, wybranych do badania metodą punktów startowych tak, aby dotrzeć do maksymalnie reprezentatywnej populacji trzech gmin lokalizacyjnych. Metoda punktów startowych polega na wylosowaniu miejsc w gminach (a właściwie w sołectwach w ramach gmin), od których ankieter rozpoczyna zbieranie informacji. Po odnalezieniu punktu startowego rozpoczyna się realizację badania zgodnie z założonym schematem, który zwiększa losowość doboru respondentów. Poruszając się ścieżką od konkretnego punktu startowego ankieter nie może zrealizować więcej niż 10 wywiadów. Oznacza to, że do realizacji 100 wywiadów potrzebnych jest minimum 10 różnych punktów startowych.

PBS to jedna z wiodących agencji badawczych w Polsce. Firma od lat znajduje się w pierwszej dziesiątce czołowych firm badawczych w Polsce. PBS jest członkiem założycielem Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR), a jej pracownicy zasilają szeregi Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii (PTBRiO). Firma jest także członkiem Business Centre Club (BCC) oraz międzynarodowej organizacji ESOMAR. PBS posiada certyfikaty Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów (PKJPA) we wszystkich kategoriach badań. 

Poparcie dla inwestycji w sąsiedztwie w gminach lokalizacyjnych w 2022 r. Źródło: Polskie Elektrownie Jądrowe, na podstawie badania PBS.