Badania lokalizacyjne i środowiskowe

Wybór odpowiedniej lokalizacji to jeden z kluczowych warunków zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania elektrowni oraz ograniczenia do minimum jej oddziaływania na życie okolicznych mieszkańców i środowisko naturalne. Od 2017 roku spółka Polskie Elektrownie Jądrowe realizowała badania lokalizacyjne i środowiskowe, które pozwoliły określić w jaki sposób elektrownia jądrowa będzie oddziaływać na otaczające ją środowisko i zdrowie ludzi (badania środowiskowe) oraz w jaki sposób uwarunkowania środowiskowe mogą wpływać na bezpieczeństwo funkcjonowania elektrowni (badania lokalizacyjne). Badania te realizowane były w dwóch lokalizacjach „Lubiatowo-Kopalino” i „Żarnowiec” na terenach gmin Choczewo oraz Gniewino i Krokowa w województwie pomorskim. Wyniki analiz stanowiły podstawę do sporządzenia Raportu OOŚ (raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko). Obecnie spółka opracowuje Raport Lokalizacyjny.

Przedmiotem badań środowiskowych było określenie wpływu przedsięwzięcia na środowisko na etapach przygotowania, budowy, eksploatacji i likwidacji elektrowni jądrowej. Z kolei przedmiotem badań lokalizacyjnych jest uzyskanie danych do przeprowadzenia oceny terenu z punktu widzenia przydatności dla posadowienia elektrowni jądrowej, w tym weryfikacja czynników wykluczających możliwość uznania terenu za spełniający wymogi bezpieczeństwa jądrowego (występowanie tzw. wady zasadniczej).

Prace realizowane przez spółkę są wykonywane przy współudziale Doradcy Technicznego.