O projekcie

Informacje o projekcie

Współodpowiedzialność za zmiany klimatyczne oraz troska o zabezpieczenie w najbliższych latach dostaw energii elektrycznej to obecnie główne wyzwania, przed jakimi stoi branża energetyczna. Kierunki transformacji sektora energetycznego określają m.in. wymagania Unii Europejskiej. Jest to przede wszystkim konieczność ograniczenia emisji CO2 oraz zwiększenie udziału źródeł odnawialnych w wytwarzaniu energii elektrycznej. Z uwagi na bardzo ograniczone możliwości pozyskiwania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł w Polsce, w styczniu 2009 r. decyzją Rady Ministrów rozpoczęto prace nad Programem Polskiej Energetyki Jądrowej. Przygotowanie wstępnego etapu inwestycji, w tym realizację badań lokalizacyjnych i środowiskowych, celem których jest wskazanie preferowanej lokalizacji elektrowni, powierzono spółce Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o. (PEJ sp. z o.o.). Ze względu na skalę projektu budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej PEJ korzysta ze wsparcia jednej z najbardziej doświadczonych firm w sektorze jądrowym -  Jacobs Clean Energy Limited (wcześniej AMEC Nuclear UK Ltd.), pełniącej rolę Doradcy Technicznego.