Program Stażowy w Polskich Elektrowniach Jądrowych

Rozwijaj się w świecie atomowych możliwości!

W trakcie programu stażowego w PEJ skupiamy się na wsparciu rozwoju zawodowego studentów i przygotowaniu ich do pracy w sektorze energetyki jądrowej. Jeśli poszukujesz możliwości przełożenia wiedzy akademickiej na praktykę pod okiem ekspertów, zdobądź doświadczenie w unikalnym na skalę kraju projekcie i weź udział w pilotażowym płatnym programie stażowym realizowanym przez PEJ!

Kogo szukamy

Program stażowy kierowany jest do studentów dwóch ostatnich lat studiów magisterskich lub inżynierskich (stacjonarnych i niestacjonarnych) wybranych kierunków studiów zgodnych z zakresami zadań w ofertach stażowych.

Jeżeli:

 • Posiadasz status studenta uczelni partnerskich (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warszawski)
 • Nie ukończyłaś/eś 26 roku życia
 • Znasz język angielski na poziomie min. B2
 • Legitymujesz się średnią z ocen z ostatniego ukończonego semestru studiów na poziomie nie niższym niż 4,0

Aplikuj do nas!

Od zgłoszenia aplikacji do rozpoczęcia stażu w PEJ

Proces kwalifikacji

 1. Zgłoszenia na staż możesz dokonać aplikując w formularzu rekrutacyjnym na jeden z interesujących Cię obszarów wymienionych niżej
 2. Czas na wysyłanie zgłoszeń trwa od 2 do 30 kwietnia 2024 roku
 3. Ogłoszenie listy studentów zakwalifikowanych do rekrutacji na staż odbywa się po zamknięciu procedury kwalifikacyjnej nie później niż 31 maja 2024
 4. Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, staże rozpoczynają się od 1 lipca 2024 i trwają od 3 do 6 miesięcy
 5. Stażysta otrzyma wynagrodzenie według zasad określonych w Umowie Stażowej
 6. W ramach Stażu realizowane są zadania w języku polskim i angielskim

Wymagane dokumenty

Twoje zgłoszenie powinno zawierać:

 • CV
 • Skan zaświadczenia z uczelni o posiadanym statusie studenta oraz średniej z ocen z ostatniego ukończonego semestru studiów na poziomie nie niższym niż 4,0 [Dokument do pobrania znajduje się na dole strony]

Oferty stażowe

Staż w Dziale Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Praca o charakterze analitycznym w zakresie prawnym i technicznym związanym z technologiami jądrowymi, bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną obejmująca:

 • działania w zakresie weryfikacji i zarządzania dokumentacją techniczną związaną z reaktorami AP1000
 • pomoc w zarządzaniu wymaganiami
 • wsparcie w wykonywaniu bieżących zadań w obszarze dwóch Działów – Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej oraz Działu Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Szczegółowy zakres zadań:

 • Analiza i weryfikacja dokumentacji elektrowni opartej o reaktory AP1000 w odniesieniu do wymagań Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) i Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej EJ;
 • Przegląd wymagań prawnych związanych z elektrownią jądrową (EJ) oraz wymagań związanych z "CCR - configuration change requirements";
 • Wsparcie w zarządzaniu dokumentacją techniczną Działu Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej;
 • Pomoc w opiniowaniu i formatowaniu dokumentacji dostarczanej przez Dział Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej do Westinghouse;
 • Wsparcie w przygotowaniu sprawozdań projektowych z zakresu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Formularz rekrutacyjny do oferty

Staż w Dziale Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej I

Praca o charakterze analityczno – inżynieryjnym w zakresie związanym z technologiami jądrowymi, bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną, obejmująca wsparcie Działu Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej w zadaniach związanych z analizą zagadnień fizyki reaktora dla projektowanej elektrowni jądrowej (EJ) w kontekście bezpieczeństwa jądrowego z uwzględnieniem wymagań polskiego dozoru jądrowego – Państwowej Agencji Atomistyki (PAA).

Szczegółowy zakres zadań:

 • Przegląd dokumentów wsadowych dostarczonych w ramach "radiation monitoring programme", ocena i przygotowanie rekomendacji dotyczących proponowanych rozwiązań;
 • Weryfikacja wyników obliczeń fizyki reaktora/osłon biologicznych z uwzględnieniem wymagań PAA;
 • Weryfikacja poprawności procedur związanych ze stosowanymi przez dostawcę technologii kodami obliczeniowymi;
 • Weryfikacja opisów przebiegu eksperymentów i proponowanych testów eksploatacyjnych;
 • Przygotowanie dokumentacji/procedur na bazie otrzymanych materiałów zgodnych z wymaganiami polskiego prawa;
 • Analiza wyników pomiarów radiologicznych.

Formularz rekrutacyjny do oferty

Staż w Dziale Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej II

Praca o charakterze analityczno – inżynieryjnym w zakresie związanym z technologiami jądrowymi, bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną polegająca na wsparciu Działu Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej w weryfikacji i tworzeniu dokumentacji technicznej związanej z technologią reaktorów AP1000 i wymaganiami polskiego dozoru jądrowego – Państwowej Agencji Atomistyki (PAA).

Szczegółowy zakres zadań:

 • Analiza i weryfikacja dokumentacji elektrowni opartej o reaktory AP1000 w odniesieniu do wymagań PAA i Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) związanych z systemami bezpieczeństwa w EJ;
 • Przegląd wymagań technicznych związanych z odpadami chemicznymi wyprodukowanymi na terenie elektrowni jądrowej (EJ);
 • Przegląd oraz ocena dokumentacji związanych z systemami bezpieczeństwa (np. pasywne auto-katalityczne rekombinatory wodoru, wtrysk roztworu kwasu borowego);
 • Przygotowywanie raportów i sprawozdań z opiniowanych dokumentów technicznych;
 • Wsparcie w edycji i formatowaniu dokumentacji technicznej dostarczanej przez dział BJiOR do Westinghouse;
 • Weryfikacja tłumaczeń dokumentacji technicznej dostarczanej przez Westinghouse i innych partnerów biznesowych.

Formularz rekrutacyjny do oferty

Dokumenty do pobrania