Aktualności

Polskie Elektrownie Jądrowe i uczelnie wyższe w Gdańsku będą wspólnie kształcić kadry dla energetyki jądrowej w Polsce

01.02.2023

2 lutego Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) podpisała umowę o współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Politechniką Gdańską i Uniwersytetem Gdańskim, tworzącymi Uczelnie Fahrenheita (FarU). Razem z inwestorem odpowiedzialnym za budowę pierwszej elektrowni na Pomorzu gdańskie uczelnie będą szkolić kadry dla przemysłu jądrowego.

Duży wzrost poparcia dla budowy elektrowni jądrowej w miejscu planowanej inwestycji na Pomorzu

02.01.2023

75 proc. mieszkańców gmin Choczewo, Gniewino i Krokowa popiera budowę elektrowni jądrowej w swoim sąsiedztwie - wynika z badań przeprowadzonych przez niezależną agencję badawczą PBS. To wzrost o 12 punktów procentowych względem badania poparcia lokalnej społeczności dla budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu, które przeprowadzono rok wcześniej.

Polskie Elektrownie Jądrowe i Westinghouse Electric Company podpisały umowę określającą zasady współpracy przy przygotowaniu procesu budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce

15.12.2022

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe podpisała umowę o zasadach współpracy (ang. Cooperation Agreement) ze spółką Westinghouse Electric Company, której technologię AP1000 Rząd RP wybrał dla pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej.

Łukasz Młynarkiewicz nowym Wiceprezesem Polskich Elektrowni Jądrowych

14.12.2022

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Polskie Elektrownie Jądrowe z dniem 15 grudnia 2022 roku powołało Pana Łukasza Młynarkiewicza na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki

Rozmowy o elektrowni jądrowej w Sejmiku Województwa Pomorskiego

21.11.2022

Przedstawiciele Polskich Elektrowni Jądrowych wzięli udział w organizowanym przez Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka posiedzeniu Komisji Strategii, Rozwoju i Polityki Przestrzennej Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Ruszyło postępowanie transgraniczne ws. elektrowni jądrowej na Pomorzu

11.10.2022

Rozpoczyna się kolejny ważny etap procesu administracyjnego dotyczącego budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu. Dokumentacja związana z przeprowadzeniem transgranicznej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko została udostępniona przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ) państwom biorącym udział w tej międzynarodowej ocenie.

Polskie Elektrownie Jądrowe podpisały umowę o współpracy z Politechniką Łódzką

07.10.2022

Rozwój potencjału kadrowego w sektorze energetyki jądrowej, lepsze przygotowanie studentów i absolwentów do wejścia na rynek pracy, promocja nowoczesnych materiałów i technologii stosowanych w przemyśle jądrowym to główne cele umowy o współpracy zawartej pomiędzy Politechniką Łódzką i spółką Polskie Elektrownie Jądrowe.

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe rozmawia z samorządem o inwestycjach w infrastrukturę

06.10.2022

Prace związane z projektem budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, zaawansowanie stanu realizacji infrastruktury towarzyszącej inwestycji oraz współpraca z przedstawicielami mieszkańców regionu – to główne tematy rozmów, które 6 października odbyły się w Starostwie Powiatowym w Wejherowie. Spotkanie zorganizowano z inicjatywy spółki Polskie Elektrownie Jądrowe oraz starosty wejherowskiego, Gabrieli Lisius.

Jest wniosek w sprawie analiz bezpieczeństwa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej

26.09.2022

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe 26 września 2022 r. złożyła do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki wniosek
o uzyskanie ogólnej opinii Prezesa PAA dla proponowanego przez Spółkę zakresu weryfikacji analiz bezpieczeństwa planowanych elektrowni jądrowych.

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe podsumowuje ostatnie działania lokalne

08.09.2022

Bezpośrednie spotkania z samorządami i mieszkańcami, udział w najważniejszych sołeckich i gminnych wydarzeniach letnich, a także organizacja Wakacyjnych Punktów Informacyjnych w miejscach popularnych turystycznie, to główne aktywności komunikacyjne, które w sezonie letnim realizowała Spółka PEJ. Dodatkowo w marcu tego roku uruchomiony został również Program Wsparcia Inicjatyw Społecznych z budżetem przeznaczonym na dofinansowanie projektów lokalnych.