Aktualności

Państwowa Agencja Atomistyki potwierdza poprawność zakresu weryfikacji analiz bezpieczeństwa dla elektrowni jądrowej na Pomorzu

12.06.2023

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) wydał ogólną opinię dotyczącą analiz bezpieczeństwa dla elektrowni jądrowej na Pomorzu. To pierwsza w kraju tego typu opinia w obszarze bezpieczeństwa jądrowego. Przedstawiony we wniosku złożonym przez Polskie Elektrownie Jądrowe zakres planowanej, niezależnej weryfikacji analiz bezpieczeństwa uznano za poprawny. To kolejny krok w kierunku uzyskania wszystkich wymaganych prawem zgód administracyjnych dla pierwszej wielkoskalowej elektrowni jądrowej w kraju.

Pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce powstanie w ramach konsorcjum spółek Westinghouse i Bechtel

25.05.2023

Czołowe na świecie firmy z sektora cywilnej energetyki jądrowej Westinghouse i Bechtel wspólnie utworzą konsorcjum do zaprojektowania i wybudowania elektrowni jądrowej na Pomorzu. Umowa, która określa główne zasady współpracy między PEJ a konsorcjum amerykańskich firm została podpisana 25 maja 2023 roku w Warszawie.

Zmiany w Zarządzie Spółki

05.05.2023

Z dniem 5 maja 2023 r. Krzysztof Jackowski i Krystian Solawa kończą pracę w Zarządzie spółki Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o.

Polskie Elektrownie Jądrowe złożyły wniosek o wydanie decyzji zasadniczej dla pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej

13.04.2023

13 kwietnia 2023 roku spółka Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) złożyła w Ministerstwie Klimatu i Środowiska wniosek o wydanie decyzji zasadniczej dla pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, która powstanie na Pomorzu. To kolejny istotny krok na drodze do rozpoczęcia budowy obiektu.

Rusza II edycja Programu Wsparcia Inicjatyw Społecznych spółki Polskie Elektrownie Jądrowe

30.03.2023

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe rozpoczęła nabór wniosków do II edycji Programu Wsparcia Inicjatyw Społecznych (PWIS). Jego celem jest wsparcie regionu objętego wpływem inwestycji realizowanej przez spółkę, budowanie i umacnianie partnerskich relacji z osobami i podmiotami w tym regionie poprzez wsparcie wartościowych i istotnych dla nich inicjatyw oraz upowszechnianie wiedzy w zakresie energetyki jądrowej.

Polskie Elektrownie Jądrowe, Westinghouse i Bechtel rozmawiają o zacieśnieniu współpracy w projekcie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce

29.03.2023

Kierunki i zasady współpracy – to główny temat rozmów, jakie odbyły się w Waszyngtonie pomiędzy spółką Polskie Elektrownie Jądrowe oraz firmami Westinghouse Electric Company i Bechtel Corporation. W rozmowach brali udział pełniący obowiązki Prezesa PEJ Łukasz Młynarkiewicz, Prezes Energy Systems w Westinghouse Electric Company David Durham, oraz Wiceprezes i zarazem główny Dyrektor Wykonawczy Bechtel Craig Albert oraz John Howanitz, Prezes segmentu Energetyki jądrowej, Bezpieczeństwa i Środowiska w Bechtel.

Seweryn Kowalczyk nowym Wiceprezesem Polskich Elektrowni Jądrowych

28.03.2023

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Polskie Elektrownie Jądrowe Sp. z o.o. z dniem 27 marca 2023 r. powołało na stanowisko Wiceprezesa Spółki Pana Seweryna Kowalczyka.

Zmiany w zarządzie Spółki

17.03.2023

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Polskie Elektrownie Jądrowe Sp. z o.o. z dniem 17 marca 2023 r. odwołało z Zarządu Spółki dotychczasowego Prezesa Zarządu, Pana Tomasza Stępnia i jednocześnie powierzyło pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu dotychczasowemu Wiceprezesowi Spółki, Panu Łukaszowi Młynarkiewiczowi.

Polsko-ukraińska współpraca w obszarze energetyki jądrowej

15.03.2023

Zacieśnianie współpracy w sektorze energetyki jądrowej – to jeden z głównych tematów konferencji E23 PL dla UA „Partnerstwo polsko-ukraińskie w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego przyszłości”, która 15 marca odbyła się w Warszawie. W ramach wydarzenia spotkali się przedstawiciele rządów obu państw oraz reprezentanci najważniejszych spółek odpowiedzialnych za strategiczną infrastrukturę energetyczną.

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe złożyła do Państwowej Agencji Atomistyki wniosek w sprawie klasyfikacji systemów bezpieczeństwa dla elektrowni jądrowej planowanej na Pomorzu

13.03.2023

Polskie Elektrownie Jądrowe w dniu 13 marca złożyły do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) wniosek w sprawie oceny klasyfikacji systemów bezpieczeństwa elektrowni jądrowej. Na podstawie tego wniosku Prezes PAA sporządzi ogólną opinię, która oceni planowane przez PEJ rozwiązania organizacyjno-techniczne dotyczące systemów bezpieczeństwa oraz elementów konstrukcji i wyposażenia zastosowanych w projekcie reaktora AP1000 firmy Westinghouse Electric Company.