Aktualności

Polskie Elektrownie Jądrowe złożyły wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej dla pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce

22.08.2023

22 sierpnia 2023 r. spółka Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) złożyła do Wojewody Pomorskiego wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej dla pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, która powstanie na Pomorzu, w gminie Choczewo. To jeden z najistotniejszych kroków w procesie administracyjnym prowadzącym do rozpoczęcia budowy obiektu jądrowego.

Polskie Elektrownie Jądrowe dofinansują przygotowanie projektu nowej drogi dojazdowej do plaży w gminie Choczewo

18.08.2023

18 sierpnia 2023 r. spółka Polskie Elektrownie Jądrowe zawarła umowę z urzędem gminy Choczewo na sfinansowanie dokumentacji projektowej na nową drogę dojazdową do plaży z miejscowości Słajszewo w gminie Choczewo. Powstanie nowej drogi ma związek z planowaną w tym regionie budową elektrowni jądrowej.

Zmiany w Zarządzie Polskich Elektrowni Jądrowych

18.08.2023

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Polskie Elektrownie Jądrowe  Sp. z o.o. z dniem 15 sierpnia 2023 r. powołało do Zarządu Spółki:

Pana Mateusza Bergera na stanowisko Prezesa Zarządu

Pana Radosława Adacha na stanowisko Wiceprezesa Zarządu

Polskie Elektrownie Jądrowe i Politechnika Warszawska podpisały umowę o współpracy przy kształceniu kadr dla sektora jądrowego

07.08.2023

Wymiana doświadczeń, opracowanie wspólnych programów stypendialnych i staże dla najlepszych studentów to główne obszary przyszłej współpracy Polskich Elektrowni Jądrowych (PEJ) i Politechniki Warszawskiej (PW). Umowę o współpracy między PEJ i PW podpisano 7 sierpnia 2023 r. w Gmachu Głównym warszawskiej uczelni.

W ramach uchwalonego przez Rząd RP „Programu Wieloletniego” Urząd Morski w Gdyni wybuduje konstrukcję morską przy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce

19.07.2023

W czerwcu Rząd RP uchwalił Program Wieloletni, który zapewnia finansowanie kluczowych inwestycji na Pomorzu towarzyszących strategicznym projektom energetycznym. W ramach środków z Programu powstanie nowa linia kolejowa, nowa droga krajowa oraz konstrukcja morska do rozładunku (MOLF). Porozumienie określające zasady współpracy przy budowie tej konstrukcji podpisały 19 lipca 2023 roku Polskie Elektrownie Jądrowe oraz Urząd Morski w Gdyni.

Za nami konsultacje merytoryczne z państwami w ramach procedury transgranicznej dla budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu

18.07.2023

Prowadzący postępowanie Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska poinformował o zakończeniu etapu konsultacji merytorycznych, w których aktywny udział brali eksperci spółki Polskie Elektrownie Jądrowe. W ramach procedury oceny oddziaływania elektrowni na środowisko planowane są jeszcze konsultacje społeczne w kraju.

Polskie Elektrownie Jądrowe z decyzją zasadniczą dla pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce

12.07.2023

12 lipca Ministerstwo Klimatu i Środowiska dało zielone światło dla budowy pierwszej elektrowni jądrowej, która powstanie na Pomorzu. Tym samym inwestycja realizowana przez spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe jest pierwszym w Polsce projektem jądrowym, który otrzymał tzw. decyzję zasadniczą. Formalnie potwierdza ona, że inwestycja spółki jest zgodna z interesem publicznym i realizowaną przez państwo polityką, w tym polityką energetyczną.

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe odbyła kolejną serię spotkań z mieszkańcami preferowanej lokalizacji elektrowni jądrowej na Pomorzu

05.07.2023

Otwarte spotkania informacyjne, dotyczące pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, zorganizowano w Kopalinie, Sasinie, Słajszewie i Choczewie. Ich organizacja w gminie lokalizacyjnej to element działań komunikacyjnych spółki związanych z trwającym obecnie postępowaniem dot. wydania decyzji środowiskowej.

Zmiana adresu spółki

29.06.2023

Szanowni Państwo,

uprzejmie  informujemy, że z dniem 1 lipca 2023 r. nastąpi zmiana adresu siedziby Polskie Elektrownie Jądrowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Nasz nowy adres to:

Aleje Jerozolimskie 132/136, 02-305 Warszawa

Prosimy o uwzględnienie powyższego w kierowanej do nas korespondencji. Dane rejestrowe Spółki, tj.: NIP, REGON, KRS oraz adresy e-mail i telefony naszych pracowników pozostają bez zmian. Na spotkania zapraszamy do naszej nowej przestrzeni w Eurocentrum Office Complex.

Państwowa Agencja Atomistyki potwierdza poprawność zakresu weryfikacji analiz bezpieczeństwa dla elektrowni jądrowej na Pomorzu

12.06.2023

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) wydał ogólną opinię dotyczącą analiz bezpieczeństwa dla elektrowni jądrowej na Pomorzu. To pierwsza w kraju tego typu opinia w obszarze bezpieczeństwa jądrowego. Przedstawiony we wniosku złożonym przez Polskie Elektrownie Jądrowe zakres planowanej, niezależnej weryfikacji analiz bezpieczeństwa uznano za poprawny. To kolejny krok w kierunku uzyskania wszystkich wymaganych prawem zgód administracyjnych dla pierwszej wielkoskalowej elektrowni jądrowej w kraju.