Aktualności

Zmiany w składzie Zarządu PGE EJ 1 sp. z o.o.

08.07.2014

W dniu 29 maja 2014 r. Rada Nadzorcza PGE EJ 1 sp. z o.o. powołała z dniem 30 maja 2014 r., Panią Angelinę Sarotę w skład Zarządu Spółki, na funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Otwarcie ofert w przetargu na Inżyniera Kontraktu

08.07.2014

W dniu 17.02.2014 r. czterech Wykonawców złożyło oferty w przetargu publicznym na Inżyniera Kontraktu, realizowanym przez PGE EJ 1 sp. z o.o.

Porozumienie o współpracy

08.07.2014

Podpisanie porozumienia o współpracy między PGE EJ 1, a samorządem województwa pomorskiego i gminami lokalizacyjnymi.

Program polskiej energetyki jądrowej przyjęty przez Radę Ministrów

08.07.2014

28 stycznia 2014 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie Programu polskiej energetyki jądrowej (PPEJ) przygotowanego przez ministra gospodarki. W Programie zapisano zakres działań, jakie należy podjąć, aby bezpiecznie korzystać z energetyki jądrowej w Polsce.

Warunki sprzedaży przez PGE udziałów w spółce PGE EJ 1 uzgodnione

08.07.2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Tauron Polska Energia S.A. oraz ENEA S.A. , w dniu 23 września 2013 r. ustaliły przyszłą strukturę własnościową i zasady funkcjonowania spółki celowej PGE EJ 1 sp. z o.o., powołanej do budowy oraz eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Raport Zarządu PGE Energia Jądrowa SA, PGE EJ 1 Sp. z o.o. z prac wykonanych w ciągu ostatniego roku

08.07.2014

Zarządy spółek PGE Energia Jądrowa S.A. oraz PGE EJ 1 sp. z o.o. pod kierownictwem Aleksandra Grada (zwane dalej „spółkami jądrowymi”), powołanych w celu przygotowania projektu budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, przedstawiają raport z prac wykonanych w ciągu ostatniego roku.

PGE EJ 1 zakończyła serię spotkań w ramach dialogu wstępnego

08.07.2014

Zakończyła się pierwsza seria spotkań PGE EJ 1 z przedstawicielami firm/konsorcjów, potencjalnych uczestników Postępowania Zintegrowanego w ramach dialogu wstępnego. Spotkania rozpoczęły się 17 kwietnia 2013 r. i dotyczyły głównych obszarów Postępowania Zintegrowanego.

PGE EJ 1 rozpoczyna program współpracy z uczelniami wyższymi

08.07.2014

Spółka PGE EJ 1 ogłosiła wieloletni program współpracy z uczelniami wyższymi. Jego główny cel to zainteresowanie studentów i kadry naukowej tematem energetyki jądrowej, promocja młodych naukowców oraz budowanie szerokiego zaplecza eksperckiego potrzebnego do rozwoju energetyki jądrowej.