Zmiany w Zarządzie Polskich Elektrowni Jądrowych

18.08.2023

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Polskie Elektrownie Jądrowe  Sp. z o.o. z dniem 15 sierpnia 2023 r. powołało do Zarządu Spółki:

Pana Mateusza Bergera na stanowisko Prezesa Zarządu

Pana Radosława Adacha na stanowisko Wiceprezesa Zarządu

W składzie Zarządu PEJ na stanowisku Wiceprezesa Zarządu pozostaje Pan Łukasz Młynarkiewicz, pełniący do 14 sierpnia 2023 r. obowiązki Prezesa Zarządu Spółki.

Jednocześnie w dniu 14 sierpnia 2023 r. Pan Seweryn Kowalczyk złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.

 

Aktualny skład Zarządu Spółki:

Mateusz Berger - Prezes Zarządu

Łukasz Młynarkiewicz- Wiceprezes Zarządu

Radosław Adach - Wiceprezes Zarządu