Zmiany w składzie Zarządu PGE EJ 1 sp. z o.o.

08.07.2014

W dniu 29 maja 2014 r. Rada Nadzorcza PGE EJ 1 sp. z o.o. powołała z dniem 30 maja 2014 r., Panią Angelinę Sarotę w skład Zarządu Spółki, na funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Dodatkowe informacje:

Angelina Sarota, Wiceprezes Zarządu.

Radca prawny; doktor nauk prawnych, rozprawa obroniona w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Prawa i Administracji oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie strategiczne zasobami ludzkimi” w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.    

Ukończyła Krajową Szkołę Administracji Publicznej.

W okresie IV – V 2014 radca ministra w Departamencie Polityki Właścicielskiej 
w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Od 2005 do IV 2014 r. dyrektor Departamentu Prawnego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zastępująca Dyrektora Generalnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie odpowiadała za obsługę prawną i legislacyjną w szczególności Prezesa Rady Ministrów, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Dyrektora Generalnego.

W latach 2003 – 2005 zastępca dyrektora w Departamencie Strategii i Rozwoju Nauki 
w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji.

Od 2013 r. członek Zarządu Fundacji Kolegium Europejskie. 
Przewodnicząca Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. (od VI 2013 r.), członek Rady Nadzorczej i sekretarz Rady w latach 2008 - 2013. Od 2013 r. Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.  

W przeszłości Członek rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa i samorządu terytorialnego: Cerg Spółka z o.o., Chemar Spółka z o.o., Warszawski Park Technologiczny S.A., PKS Zawiercie S.A.

Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.