Zmiany w składzie Zarządu PGE EJ 1

08.07.2014

Z dniem 31 stycznia 2014 r. Prezes Zarządu, Pan Aleksander Grad złożył rezygnację 
z pełnienia funkcji w Zarządzie PGE EJ 1 sp. z o.o.
Z dniem 31 stycznia 2014 r. Rada Nadzorcza PGE EJ 1 sp. z o.o. powołała Pana Jacka Cichosza w skład Zarządu PGE EJ 1 sp. z o.o. na funkcję Wiceprezesa Zarządu PGE EJ 1 sp. z o.o. 
Rada Nadzorcza PGE EJ 1 sp. z o.o. powierzyła Panu Jackowi Cichoszowi – Wiceprezesowi Zarządu pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu PGE EJ sp. z o.o. z dniem 1 lutego 2014 r.