Zaproszenie na Dzień Prawnika

20.10.2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i PGE EJ 1 Sp. z o.o. (łącznie „Inwestor”) zapraszają zainteresowane kancelarie prawne i prawników na spotkanie informacyjne poświęcone planowanemu wyborowi doradcy prawnego dla projektu budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Polski projekt jądrowy wkracza w kolejną fazę. Inwestor przygotowuje się do realizacji postępowania zintegrowanego, którego celem jest wybór w ramach jednej procedury partnera strategicznego wraz z dostawcą technologii reaktora, głównego realizatora inwestycji, dostawcy usług wsparcia w zakresie prowadzenia i utrzymania ruchu elektrowni jądrowej, dostawcy paliwa i usług wsparcia organizacji finansowania dłużnego dla budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy docelowej ok. 3000 MWe.

W celu zapewnienia obsługi prawnej dla tego procesu i zawieranych w jego ramach umów, Inwestor (zamawiający) zamierza wybrać doradcę prawnego. Wybór nastąpi w trybie Pzp.

Zaproszenie kierowane jest do kancelarii i prawników mających doświadczenie w zakresie objętym projektem i nie mających konfliktu interesów z reprezentacją Inwestora w tym projekcie. W trakcie spotkania będzie możliwość podzielenia się z przedstawicielami Inwestora uwagami co do zasad wyboru obsługi prawnej dla projektu jądrowego.

Udział w spotkaniu nie jest warunkiem późniejszego udziału w postępowaniu.

Spotkanie odbędzie się:
30 października 2014 r. w godzinach 11:00-14:00
Hotel Sheraton Warsaw, sala konferencyjna Londyn
RSVP do 28 października 2014 r. do godziny 19:00 na adres: eliza.kuczewska@gkpge.pl

* Zainteresowane kancelarie prosimy o zgłaszanie maksymalnie trzyosobowych reprezentacji.