Wybór Inżyniera Kontraktu

08.07.2014

PGE EJ 1 sp. z o.o. wybrała Inżyniera Kontraktu w projekcie budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

PGE EJ 1 sp. z o.o. rozstrzygnęła przetarg publiczny prowadzony w trybie negocjacji z ogłoszeniem na świadczenie przez Inżyniera Kontraktu (ang. Owner’s Engineer) usług doradztwa technicznego w procesie inwestycyjnym związanym z budową przez PGE EJ 1 sp. z o.o. pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 3000 MW. 

Wykonawcą wybranym w postępowaniu jest AMEC Nuclear UK Ltd.

Cena oferty Wykonawcy to 1.327.978.177,52 PLN netto, w tym cena za zakres podstawowy: 204.601.176,23 PLN netto, a cena za zakres opcjonalny: 1.123.377.001,29 PLN netto.

Komisja przetargowa oceniała oferty na podstawie następujących kryteriów: metodologia (maksymalnie 70 pkt); cena (maksymalnie 20 pkt); warunki handlowe (maksymalnie 10 pkt). 

Wybór Inżyniera Kontraktu to strategiczna decyzja na tym etapie projektu. Współpraca z wybranym wykonawcą pozwoli na realizację kluczowych zadań wymagających doświadczenia i kompetencji z obszaru energetyki jądrowej m.in. przy przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania zintegrowanego, wdrożeniu zintegrowanych systemów zarządczych, czy opracowaniu planów infrastruktury lokalizacji i infrastruktury towarzyszącej EJ – powiedział Jacek Cichosz, Prezes PGE EJ 1 sp. z o.o. 

Firma AMEC Nuclear UK Ltd. otrzymała 90 punktów w przedmiotowym postępowaniu.
Pozostali Wykonawcy otrzymali następującą ilość punktów:
•    Konsorcjum firm: Mott MacDonald Limited, AF-Consult Switzerland AG – 58,67 pkt
•    Konsorcjum firm: URS Polska sp. z o.o. Tractebel Engineering S.A. – 54,55 pkt
•    Exelon Generation Company, LLC – 45,89 pkt

Inżynier Kontraktu wspierać będzie organizację Inwestora (PGE EJ 1)  w przygotowaniu i realizacji projektu budowy elektrowni jądrowej. Wybrany wykonawca wspierać będzie Spółkę w szczególności w realizacji zadań i wypełnianiu obowiązków w stosunku do dostawcy technologii reaktora/głównego wykonawcy EPC (Engineering Procurement Construction) oraz pozostałych wykonawców kluczowych prac. 

Zakres prac przewiduje 13 obszarów  współpracy: 
•    Wsparcie w Postępowaniu Zintegrowanym;
•    Zezwolenia i pozwolenia;
•    Wsparcie inżynieryjne;
•    Infrastruktura w miejscu Lokalizacji;
•    Nadzór nad dostawcami i łańcuchem dostaw;
•    Kultura bezpieczeństwa;
•    Zapewnienie jakości;
•    System zarządzania;
•    Zarządzanie umowami;
•    Biuro Zarządzania Programem (ang. PMO);
•    Budowanie i gromadzenie potencjału oraz gotowość do eksploatacji;
•    Nadzór nad szkoleniami;
•    Testowanie i rozruch.