Współpraca PGE EJ 1 z uczelniami technicznymi

15.10.2014

24 września br., podczas III Międzynarodowego Kongresu Energetyki Jądrowej spółka PGE EJ 1, odpowiedzialna za budowę pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, podpisała umowę o współpracy z trzema uczelniami: Politechniką Warszawską, Politechniką Wrocławską i Akademią Górniczo-Hutniczą. W ramach umowy uczelnie zaangażują się w działania informacyjno-edukacyjne promujące wiedzę na temat energetyki jądrowej.

Współpraca PGE EJ 1 i środowiska akademickiego jest elementem realizowanego przez spółkę programu „Atom dla nauki”. Jego głównym celem jest zainteresowanie studentów i kadry naukowej tematem energetyki jądrowej, promocja młodych naukowców oraz budowanie szerokiego zaplecza eksperckiego potrzebnego do rozwoju energetyki jądrowej. 

Zgodnie z podpisaną umową Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska i Akademia Górniczo-Hutnicza zaangażują się w roku akademickim 2014/15 m.in. w organizację spotkań informacyjnych, warsztatów specjalistycznych i debat oksfordzkich dla studentów różnych uczelni, przygotowanie cyklu wykładów dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych oraz przygotowanie wystaw i materiałów edukacyjnych na temat energetyki jądrowej (podcasty, prezentacje multimedialne). Ponadto do zadań uczelni należeć będzie przygotowanie publikacji popularno-naukowych oraz raportów prezentujących doświadczenia innych krajów w kontekście rozwoju energetyki jądrowej. Działania te podejmowane będą w oparciu o informacje zdobyte podczas wyjazdów studyjnych, szkoleń czy współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi.

Założeniem zainaugurowanego przed rokiem projektu jest zachęcenie przyszłych pokoleń inżynierów oraz specjalistów innych dziedzin do pogłębiania wiedzy na tematy związane z energetyką jądrową. Edukacja jest dla nas jednym z priorytetów w kontekście budowy elektrowni jądrowej. Dlatego cieszymy się, że dzięki podjętej współpracy z uczelniami zwiększy się zaangażowanie samych studentów, którzy wezmą aktywny udział w organizacji szkoleń, czy przygotowywaniu materiałów edukacyjnych  – mówi Jacek Cichosz, prezes PGE EJ 1.

Poza realizacją wspólnych przedsięwzięć PGE EJ 1 z uczelniami wyższymi program „Atom dla nauki” zakłada kontynuację inicjatyw rozpoczętych przez firmę w ubiegłym roku: konkursów dla studentów, doktorantów i kadry naukowej oraz cyklu wykładów  poświęconych energetyce jądrowej. Moduł konkursowy obejmuje m.in. wybór najlepszych prac dyplomowych z zakresu atomistyki, ocenę publikacji naukowych, czy w końcu konkurs na opracowanie zadania dotyczącego zarówno polityki energetycznej, ekonomii, ale również medycyny czy turystyki. Natomiast moduł wykładów dotyczy cyklu spotkań z  wybitnymi ekspertami organizowanych na uczelniach w różnych częściach kraju, w tym na Uniwersytetach Trzeciego Wieku.

Wraz z postępami w realizacji Polskiego Programu Energetyki Jądrowej widoczne jest coraz większe zainteresowanie studentów wyborem specjalizacji energetyka jądrowa. Dlatego szczególnie istotna dla nas jest współpraca z inwestorem i inicjatywy, podobne do tej dzisiejszej, pozwalające na uzyskanie dodatkowych środków na działania edukacyjne i informacyjne. Wydaje się, że następuje też stopniowa integracja środowiska akademickiego w Polsce związanego z energetyką jądrową, co na pewno pozwoli na szerszą wymianę wzajemnych doświadczeń i skuteczną budowę kadr dla PPEJ - Konrad Świrski koordynator ds. energetyki jądrowej Politechnika Warszawska.

PGE EJ 1 planuje w najbliższym czasie podpisanie umów o współpracy dotyczącej organizacji przedsięwzięć edukacyjno-informacyjnych w zakresie energetyki jądrowej z kolejnymi uczelniami technicznymi.