Warunki sprzedaży przez PGE udziałów w spółce PGE EJ 1 uzgodnione

08.07.2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Tauron Polska Energia S.A. oraz ENEA S.A. , w dniu 23 września 2013 r. ustaliły przyszłą strukturę własnościową i zasady funkcjonowania spółki celowej PGE EJ 1 sp. z o.o., powołanej do budowy oraz eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Po uzyskaniu zgód korporacyjnych strony podpiszą umowę wspólników (udziałowców) PGE EJ 1 i wystąpią o niezbędne zgody do UOKiK. W rezultacie PGE sprzeda na rzecz pozostałych firm pakiet 438.000 udziałów stanowiących łącznie 30% w kapitale zakładowym PGE EJ 1 (pozostawiając sobie pakiet kontrolny 70%).

KGHM Polska Miedź S.A., Tauron Polska Energia S.A. i ENEA S.A. nabędą po 146 000 udziałów, stanowiących po 10% w kapitale zakładowym PGE EJ 1.

Warunkiem sfinalizowania transakcji jest ponadto przyjęcie przez rząd Programu Polskiej Energetyki Jądrowej.

 

Dodatkowe informacje dla mediów:
Małgorzata Kozieł |+48 (22) 340 11 21 | biuro.prasowe@gkpge.pl

 

****

PGE EJ 1 Sp. z o.o. odpowiada za bezpośrednie przygotowanie procesu inwestycyjnego, przeprowadzenie badań lokalizacyjnych oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji warunkujących budowę elektrowni jądrowej. PGE EJ 1 Sp. z o.o. odpowiada także za przeprowadzenie postępowania na wybór technologii przyszłej elektrowni jądrowej.