W maju rozpoczynają się na Pomorzu badania geologiczne w ramach procesu projektowania pierwszej elektrowni jądrowej

23.04.2024

W ramach umowy na projektowanie (ESC) podpisanej przez Polskie Elektrownie Jądrowe z konsorcjum Westinghouse i Bechtel, firma Bechtel Polska rozpoczyna pogłębione badania geologiczne w lokalizacji pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej w pomorskiej gminie Choczewo. Teren przeznaczony pod badania został odpowiednio przygotowany, a do końca kwietnia trwać będzie tzw. mobilizacja, czyli ustawianie zaplecza badawczego. Badania rozpoczną się w maju.

Rozpoczęcie badań geologicznych przez firmę Bechtel to jeden z ważniejszych kamieni milowych podpisanej we wrześniu 2023 roku umowy na projektowanie elektrowni.

- Polska potrzebuje dalszej transformacji miksu wytwarzania energii elektrycznej, a energetyka jądrowa jest ważną częścią procesu obniżania emisyjności naszej gospodarki. Dlatego też rozwijamy projekt elektrowni jądrowej na Pomorzu, który wchodząc obecnie w kolejną fazę, będzie miał korzystny wpływ zarówno dla regionu Pomorza, jak i dla całego kraju – mówi Maciej Bando, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Celem pogłębionych badań geologicznych, które Bechtel przeprowadzi w lokalizacji „Lubiatowo-Kopalino” w gminie Choczewo, jest uszczegółowienie przeprowadzonego dotychczas rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych terenu. Prace obejmą obszar o powierzchni ok. 30 ha. W ich ramach wykonanych zostanie ok. 220 punktów badawczych o głębokości od 20 do 210 m.

– Projekt budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej nabiera tempa. Do tej pory prace wykonywane przez stronę amerykańską ograniczały się głównie do kwestii przygotowawczych i analitycznych realizowanych w siedzibie firmy. Teraz firma Bechtel rozpoczyna prace geologiczne w terenie, w lokalizacji „Lubiatowo-Kopalino”. Przed nami więc bardzo ważny i pełen wyzwań czas związany z projektowaniem i budową pierwszej elektrowni jądrowej w naszym kraju – mówi Leszek Juchniewicz, członek zarządu p.o. prezesa Polskich Elektrowni Jądrowych.

Wyniki badań, które będą prowadzone od maja do końca roku, zostaną wykorzystane do zaprojektowania obiektu (w szczególności głównych obiektów budowlanych, tj. trzech jądrowych bloków energetycznych, basenu napływowego i kanałów wody chłodzącej oraz kanału zrzutowego wód pochłodniczych) oraz do przygotowania Raportu lokalizacyjnego będącego podstawą do uzyskania zezwolenia na budowę wydawanego przez PAA. Wykonawcą prac geologicznych będzie firma P.S.D. z siedzibą w Słupsku, z którą Bechtel podpisał umowę na początku kwietnia.

- Cieszymy się, że rozpoczynamy kolejny etap przygotowań do budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej – powiedział John Howanitz, prezes linii biznesowej Nuclear, Security & Environmental w Bechtel. – To strategiczna dla kraju inwestycja i musi zostać wykonana z zachowaniem najwyższych standardów. W pełni popieramy dążenia Polski do dekarbonizacji i niezależności energetycznej i mamy nadzieję, że nawiązując współpracę z lokalnymi dostawcami, przyczynimy się do osiągnięcia tych celów.

- Rozpoczęcie wstępnych prac terenowych pod budowę elektrowni jądrowej to ważny moment dla polskiej gospodarki i firm, które będą uczestniczyć w łańcuchu dostaw, a także dla lokalnej społeczności – powiedział Leszek Hołda, prezes Bechtel Polska. – Cieszy fakt, że projekt ma poparcie szerokiego grona interesariuszy, a decydenci, biznes i instytucje naukowe mówią jednym głosem o tej kluczowej inwestycji.

Elektrownia jądrowa, która powstanie w lokalizacji „Lubiatowo-Kopalino” jest istotnym elementem transformacji energetycznej Polski. Jej budowa, a później eksploatacja stworzą w Polsce całkowicie nowy sektor gospodarki, w którym zatrudnienie znajdą tysiące osób.