Utrzymuje się wysokie poparcie społeczne dla budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu

26.01.2024

Po uzyskaniu przez spółkę PEJ decyzji środowiskowej oraz lokalizacyjnej, a także po zintensyfikowaniu współpracy z amerykańskim konsorcjum Westinghouse-Bechtel poparcie społeczne dla budowy elektrowni jądrowej w jej bezpośrednim sąsiedztwie wśród mieszkańców gminy Choczewo, gdzie zaplanowana jest jej budowa, utrzymuje się na wysokim poziomie 67 proc. Podobny poziom poparcia dla inwestycji (66 proc.) zanotowano w regionie planowanej inwestycji, tj. w powiatach wejherowskim, puckim i lęborskim. Badanie opinii w regionie lokalizacji pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej w 2023 roku przeprowadziła agencja badawcza PBS z Sopotu.

Najważniejsze wnioski z badania PBS „Postawy wobec energetyki jądrowej 2023”:

  • W ciągu roku poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji wśród mieszkańców gminy Choczewo pozostało na wysokim poziomie 67 proc.
  • Poparcie dla budowy inwestycji wśród mieszkańców trzech powiatów rejonu lokalizacji inwestycji – wejherowskiego, puckiego i lęborskiego – wyniosło w 2023 roku 66 proc.
  • W badanych trzech powiatach: wejherowskim, puckim i lęborskim aż 70 proc. respondentów deklaruje, że ich zdaniem energetyka jądrowa powinna być rozwijana w Polsce w najbliższych latach.
  • 81 proc. badanych z gminy Choczewo uważa, że rozwój energetyki jądrowej zapewni dostęp do tańszej energii elektrycznej.
  • Mieszkańcy gminy Choczewo doceniają działania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania lokalnych społeczności, które prowadzi spółka Polskie Elektrownie Jądrowe – 88 proc. ankietowanych uznało Program Wsparcia Inicjatyw Społecznych za ważny dla ich regionu, przy czym co trzeci badany ocenił Program PWIS jako zdecydowanie ważny dla gminy.

 

Badanie „Postawy wobec energetyki jądrowej 2023”, przeprowadzone przez niezależną agencję badawczą PBS pokazało, że w 2023 roku wiedza na temat planów budowy elektrowni jądrowej w Polsce jest w regionie powszechna. O takich planach słyszeli niemal wszyscy mieszkańcy gminy Choczewo (97 proc.) i 88 proc. mieszkańców powiatów lęborskiego, puckiego i wejherowskiego. Fakt, że 2 na 3 mieszkańców popiera realizację tej inwestycji w ich gminie jest o tyle ważny, że rok 2023 był przełomowy dla projektu. Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe uzyskała we wrześniu 2023 roku decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, a w październiku 2023 roku decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji. Oznacza to, że lokalizacja „Lubiatowo-Kopalino” w gminie Choczewo, wskazywana przez PEJ jako preferowana, jest ostateczna.

 

Polskie Elektrownie Jądrowe od lat budują poparcie dla budowy elektrowni

Inwestor odpowiedzialny za budowę pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej od ponad dekady prowadzi działania komunikacyjne w regionie, w którym powstanie elektrownia. Od 2013 roku w Choczewie, Gniewinie i Krokowej funkcjonują Lokalne Punkty Informacyjne. W badaniu przeprowadzonym przez agencję PBS z Sopotu, 80 proc. badanych mieszkańców gminy Choczewo uznało Lokalne Punkty Informacyjne za potrzebne źródło informacji o inwestycji. Bardzo wysokim poparciem mieszkańców gminy Choczewo cieszy się też program wspierania społeczności lokalnych Polskich Elektrowni Jądrowych, w ramach którego finansowane lub dofinansowywane są lokalne inicjatywy istotne dla mieszkańców, w tym budowa lub modernizacja dróg, remonty szkół czy budowa obiektów sportowych. Badanie pokazało, że 88 proc. respondentów uznało Program Wsparcia Inicjatyw Społecznych za ważny. Gdyby respondenci mieli sami zdecydować o wydatkowaniu środków z programu, większość przeznaczyłaby środki na infrastrukturę (28 proc.), ogólnie rozumiany rozwój gminy (13 proc.) oraz edukację, w tym dofinansowanie szkół, przedszkoli i żłobków (11 proc.).

 

Mieszkańcy Pomorza widzą konieczność rozwoju energetyki jądrowej w kraju

Zdecydowana większość mieszkańców trzech powiatów regionu lokalizacji docenia zalety energetyki jądrowej oraz widzi dla niej ważne miejsce w polskim miksie energetycznym. W badaniu energetyka jądrowa znalazła się również wśród trzech najczęściej wskazywanych gałęzi sektora energetycznego, które powinny być rozwijane w Polsce. Opowiedziało się za nią aż 70 proc. mieszkańców trzech powiatów rejonu lokalizacji. To najwięcej ze wszystkich wskazanych w badaniu źródeł energii elektrycznej. Na drugim miejscu znalazła się fotowoltaika z wynikiem 69 proc., a na trzecim morskie farmy wiatrowe (67 proc.). W przypadku gminy Choczewo energetyka jądrowa również znalazła się na podium uzyskując 71 proc. wskazań. Ustąpiła jedynie fotowoltaice (77 proc.) oraz wiatrakom na lądzie (79 proc.). Wśród niewątpliwych zalet energetyki jądrowej mieszkańcy gminy Choczewo wskazują perspektywy na obniżenie rachunków za energię elektryczną. Czterech na pięciu mieszkańców tej gminy (81 proc.) uważa, że rozwój energetyki jądrowej w Polsce zapewni tańszą elektryczność.

 

Metodologia badania jest ważna dla uzyskania reprezentatywnych wyników

Badanie było realizowane przez agencję PBS z Sopotu na zlecenie Polskich Elektrowni Jądrowych w analogicznym terminie jak w roku ubiegłym, czyli na przełomie listopada oraz grudnia 2023 roku.

Przeprowadzono je na wysokiej próbie ponad 2800 respondentów i zrealizowano metodą wywiadów bezpośrednich (CAPI) wspomaganych komputerowo w miejscu zamieszkania respondenta przy pomocy wystandaryzowanego kwestionariusza. Metodologia ta pozwala na uzyskanie możliwie najbardziej reprezentatywnych wyników dla badanej populacji. Wykorzystana metoda CAPI eliminuje problem wykluczenia technologicznego, ponieważ w takim badaniu mogą wziąć udział osoby niezależnie od statusu majątkowego i umiejętności korzystania z komputera, w tym nieposiadające telefonów czy internetu. Nie jest to możliwe przy wykorzystaniu metod CATI (badania telefoniczne wspomagane komputerowo) czy CAWI (badania internetowe).

 

Próbę stanowiły losowo wybrane osoby na stałe mieszkające w gminie Choczewo oraz – po raz pierwszy - w trzech powiatach rejonu lokalizacji inwestycji: powiecie lęborskim, puckim i wejherowskim. Badanie zrealizowano zgodnie z najwyższymi standardami badań statystycznych, tak aby wyniki wiernie odzwierciedlały realne poglądy dotyczące inwestycji wśród mieszkańców gminy i powiatów. Łączna wielkość próby wyniosła n=2807, w tym w gminie Choczewo n=600. Gmina Choczewo liczy ok. 5500 mieszkańców, co oznacza, że przebadane zostało ok. 10 proc. populacji gminy. Odsetek ten jest wysoki, choćby w porównaniu do badań ogólnopolskich, które będąc reprezentatywne dla całego kraju często prowadzone są na próbach ok. 1000 respondentów.

 

PBS to jedna z wiodących agencji badawczych w Polsce. Firma od lat znajduje się w pierwszej dziesiątce czołowych firm badawczych w Polsce. PBS jest członkiem założycielem Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR), a jej pracownicy zasilają szeregi Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii (PTBRiO). Firma jest także członkiem Business Centre Club (BCC) oraz międzynarodowej organizacji ESOMAR. PBS posiada certyfikaty Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów (PKJPA) we wszystkich kategoriach badań.

 

Dokument do pobrania