„Szkoła z atomową energią” – konkurs promujący energetykę jądrową na Pomorzu

06.09.2023

Uczniowie pomorskich szkół średnich mogą wziąć udział w konkursie „Szkoła z atomową energią”. Inicjatywa Polskich Elektrowni Jądrowych ma na celu promowanie wiedzy na temat energetyki jądrowej oraz roli, jaką może ona odegrać w przyszłości Polski. Konkurs odbywa się pod patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Konkurs adresowany jest do uczniów publicznych szkół średnich z powiatów lęborskiego, puckiego, słupskiego, wejherowskiego oraz miasta Słupsk. Każdą placówkę może reprezentować jedna 3-osobowa drużyna pod opieką nauczyciela fizyki lub chemii. W pierwszym etapie konkursu, który trwa do 1 października 2023 r., zadaniem uczniów jest przygotowanie krótkiego filmu (od 120 do 240 sekund) na jeden z trzech tematów związanych z energetyką jądrową:

  • Rola energetyki jądrowej w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego Polski,
  • Rola energetyki jądrowej w walce ze zmianami klimatu,
  • Rozwój gospodarczy – korzyści z powstania elektrowni jądrowej.

Nadesłane przez uczniów materiały audiowizualne będą oceniane pod kątem wartości merytorycznej oraz kreatywności. Spośród przesłanych zgłoszeń Komisja Konkursowa wybierze trzy najlepsze, które przejdą do drugiego etapu, w którym zadaniem zwycięskich drużyn będzie obrona swojego pomysłu na film, czyli uzasadnienie wyboru tematu oraz omówienie prezentowanych tez. Dodatkowym kryterium oceny będą odpowiedzi na 3 pytania merytoryczne wylosowane podczas finału, który odbędzie się w Warszawie.

Nagrodzone w Konkursie zostaną zarówno trzy zwycięskie szkoły, jak i członkowie wytypowanych przez nich drużyn. Laureaci otrzymają nagrody finansowe na budowę albo wyposażenie pracowni fizyki lub chemii w swojej szkole. Kwoty nagród dla szkół to odpowiednio 100 tys. zł, 70 tys. zł i 50 tys. zł w zależności od zdobytego miejsca. Ponadto członkowie trzech zwycięskich drużyn oraz ich opiekunowie otrzymają nagrody indywidualne w postaci voucherów o łącznej wartości: 12 000 zł (po 3 000 zł na osobę) za zajęcie I miejsca, 8 000 zł (po 2 000 zł na osobę) za zajęcie II miejsca, 4 000 zł (po 1 000 zł na osobę) za zajęcie III miejsca.

W związku z mającą powstać na Pomorzu pierwszą elektrownią jądrową w Polsce, konkurs „Szkoła z atomową energią” to doskonała okazja dla uczniów tego regionu do zgłębienia wiedzy na temat energetyki jądrowej i jej wpływu na przyszłość regionu i naszego kraju. Podczas finału, który zaplanowany jest na październik 2023 roku, zwycięskie drużyny będą mogły odebrać nagrody na wydarzeniu w Warszawie.  

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej: https://forumatomowe.org/szkola-z-atomowa-energia/