Start V Edycji Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych

29.03.2019

Ogłaszamy piąty nabór wniosków, w ramach realizowanego przez Spółkę PGE EJ 1 Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych („PWRGL”)

Celem działań w ramach PWRGL jest umacnianie partnerskich relacji spółki PGE EJ 1 ze społecznością lokalną oraz władzami trzech gmin lokalizacyjnych (Choczewo, Gniewino, Krokowa) poprzez wspieranie inicjatyw istotnych dla mieszkańców i rozwoju regionu.

Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych tworzy sprawny model finansowania zgłaszanych przez przedstawicieli społeczności lokalnej projektów z zakresu: działań edukacyjno – informacyjnych propagujących wiedzę na temat energetyki jądrowej, aktywności związanych z lokalnym rynkiem pracy i szkolnictwem zawodowym, wsparcia gminnych projektów inwestycyjnych oraz inicjatyw dobroczynnych i sponsoringowych. Jego beneficjentami są: samorządy terytorialne, mieszkańcyi organizacje z terenów gmin lokalizacyjnych (Choczewo, Gniewino i Krokowa) oraz powiaty pucki i wejherowski.

Projekty zgłaszane do Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych muszą być w całości realizowane na terenie gmin lokalizacyjnych, tj. Choczewo, Gniewino i Krokowa lub powinny być przeznaczone dla ich mieszkańców, za wyjątkiem projektów z zakresu rynku pracy i wsparcia rozwoju zawodowego, które realizowane są na poziomie powiatów: puckiego i wejherowskiego.

Budżet Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych na 2019 r. został ustalony na poziomie 2.000.000,00 zł.

Wszystkie informacje na temat Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych, w tym regulamin Programu, dostępne są na stronie internetowej Spółki PGE EJ 1 (kliknij tutaj) na stronach internetowych gmin Krokowa, Choczewo i Gniewino oraz w Lokalnych Punktach Informacyjnych Spółki.

Adresy Lokalnych Punktów  Informacyjnych:

•  Lokalny Punkt Informacyjny – Choczewo ul. Pierwszych Osadników 30a, 84-210 Choczewo info.choczewo.ej@gkpge.pl – osoba kontaktowa Przemysław Róg (tel; 669 881 909)

•  Lokalny Punkt Informacyjny – Gniewino ul. Pomorska 67, 84-250 Gniewino info.gniewino.ej@gkpge.pl –osoba kontaktowa Małgorzata Dawidowska (tel; 695 112 559)

•  Lokalny Punkt Informacyjny – Krokowa ul. Pucka 284-100 Krokowa info.krokowa.ej@gkpge.pl – osoba kontaktowa Urszula Doppke (tel: 783 912 990)

Wnioski należy składać w Lokalnych Punktach Informacyjnych w Choczewie, Gniewinie i Krokowej – do 10 kwietnia 2019 r.