Spółki energetyczne wspierają powstanie Powiatowego Centrum Promocji Energetyki w Wejherowie

04.09.2023

W Wejherowie, w jednej z najlepszych szkół technicznych w Polsce, powstanie Powiatowe Centrum Promocji Energetyki. Organizowane tam będą wykłady i zajęcia poświęcone nowym technologiom oraz kierunkom rozwoju branży energetycznej. Centrum będzie też miejscem spotkań absolwentów szkoły z potencjalnymi pracodawcami oraz lokalnego biznesu z firmami produkującymi i dystrybuującymi energię odnawialną.

Projekt zostanie zrealizowany dzięki wsparciu spółek energetycznych: ORLEN Neptun, Polskie Elektrownie Jądrowe, PGE Polska Grupa Energetyczna, Polskie Sieci Elektroenergetyczne oraz Baltic Power, które podpisały w tej sprawie list intencyjny.

Powiatowe Centrum Promocji Energetyki zostanie otwarte w specjalnie do tego celu zaadaptowanych pomieszczeniach Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie. Jego celem będzie promocja energetyki - w tym przede wszystkim odnawialnej - zarówno wśród uczniów miejscowej szkoły, jak również całej lokalnej społeczności.

- Zależy mi, by Powiatowe Centrum Promocji Energetyki stało się miejscem, w którym zaprezentowane zostaną wszystkie źródła pozyskiwania czystej energii, zaczynając od energetyki jądrowej, elektrowni wiatrowych na lądzie, fotowoltaiki, kończąc na farmach offshore wind, magazynach energii oraz pompach ciepła. Podczas zajęć chcemy pokazać w przystępny sposób jak wygląda cały proces dostarczania energii do domów i firm, od chwili jej wytworzenia po magazynowanie i dystrybucję. Jestem wdzięczny, że ten projekt edukacyjny zyskał wsparcie spółek energetycznych – mówi Jacek Tomczak, dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie.

Pomorze niebawem stanie się energetycznym centrum Polski. To tutaj powstaną pierwsze morskie farmy wiatrowej w polskiej części Bałtyku, uruchomiona zostanie też elektrownia jądrowa.

- Jako inwestor pierwszej polskiej elektrowni jądrowej wspieramy od lat region naszej inwestycji. Staliśmy się partnerem szkół i realizujemy liczne projekty edukacyjne. Powiatowe Centrum Promocji Energetyki, które powstanie w Wejherowie, to kolejna ważna inicjatywa wpisująca się w naszą strategię. Dlatego z ogromną satysfakcją włączyliśmy się do tego projektu – zauważył Radosław Adach, Wiceprezes Zarządu spółki  Polskie Elektrownie Jądrowe.

Zaangażowane w przedsięwzięcie są również Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE). Spółka ta będzie na północy Polski realizować strategiczne inwestycje w rozwój sieci przesyłowych, służących do wyprowadzenia i przesyłu mocy z nowych źródeł.

PSE ma do odegrania szczególną rolę w zakresie energetycznego rozwoju Pomorza. Nasze inwestycje zapewnią, że wytworzona w tym regionie energia elektryczna dotrze do odbiorców w całym kraju. Na każdym etapie działania dbamy o dialog ze społeczeństwem. Powiatowe Centrum Promocji Energetyki to inicjatywa znakomicie wpisująca się w nasze podejście, gdyż wspiera edukację i odpowiedzialność za bezpieczeństwo energetyczne – mówi Tomasz Sikorski, Prezes Zarządu PSE.

Jednym z najważniejszych zadań centrum w Wejherowie będzie organizacja spotkań młodych absolwentów szkół z pracodawcami. Dla branży elektroenergetycznej to kluczowa kwestia, bo dobrze wykształceni specjaliści są stale poszukiwani na rynku pracy.

- Jako jeden z największych pracodawców w Polsce chętnie angażujemy się w projekty, które umożliwiają pozyskanie specjalistów, szczególnie w wymagającej branży energetycznej. W ramach współpracy zamierzamy np. zapraszać na zajęcia wskazanych przez nas fachowców oraz organizować praktyki dla uczniów. W ten sposób będziemy mieć wpływ na przygotowanie uczniów do zawodu. Liczymy, że odpowiednio przygotowani młodzi ludzie, bezpośrednio po zakończeniu nauki mogliby znaleźć zatrudnienie w ramach Grupy ORLEN – stwierdził Robert Nowicki, prezes ORLEN Neptun.

Uruchomienie Centrum Promocji Energetyki w budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 nie jest przypadkowe. Szkoła w Wejherowie należy do grona najlepszych placówek edukacyjnych o profilu technicznym w Polsce.

- Z Zespołem Szkół nr 2 w Wejherowie Grupa PGE współpracuje od wielu lat. Dofinansowujemy wyposażenie szkolnych pracowni, zapraszamy uczniów na praktyki. Wielu pracowników naszej Elektrowni Wodnej Żarnowiec kończyło właśnie tę szkołę. Cieszymy się, że będziemy mogli poszerzyć współpracę, której efektem będzie przygotowanie wykwalifikowanych kadr dla nowoczesnej polskiej energetyki, w szczególności w zakresie odnawialnych źródeł energii – powiedział Lechosław Rojewski, wiceprezes zarządu ds. finansowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Powiatowe Centrum Promocji Energetyki zostanie otwarte w połowie 2024 r.