Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe podsumowuje ostatnie działania lokalne

08.09.2022

Bezpośrednie spotkania z samorządami i mieszkańcami, udział w najważniejszych sołeckich i gminnych wydarzeniach letnich, a także organizacja Wakacyjnych Punktów Informacyjnych w miejscach popularnych turystycznie, to główne aktywności komunikacyjne, które w sezonie letnim realizowała Spółka PEJ. Dodatkowo w marcu tego roku uruchomiony został również Program Wsparcia Inicjatyw Społecznych z budżetem przeznaczonym na dofinansowanie projektów lokalnych.

Polskie Elektrownie Jądrowe w pierwszej połowie roku zintensyfikowały dialog z mieszkańcami gmin, w których ma powstać pierwsza w Polsce elektrownia jądrowa. Ma to związek z przyspieszeniem prac nad samym projektem, którego budowa zgodnie z harmonogramem ma rozpocząć się w przeciągu najbliższych latach.
Przedstawiciele spółki byli zaangażowani w około 40 wydarzeń letnich, podczas których na stoiskach edukacyjnych odpowiadali na pytania wszystkich zainteresowanych, udzielali informacji na temat inwestycji i działań mających na celu minimalizowanie wpływu projektu na otoczenie. Mieszkańcy i turyści byli głównie zainteresowani przebiegiem planowanej infrastruktury towarzyszącej, której rozwój pozytywnie wpłynie na dostępność regionu dla odwiedzających oraz poprawi komfort i czas podróży w regionie. Przedstawiciele inwestora wyjaśniali i prostowali również mity dotyczące rzekomego zamknięcia plaż z powodu budowy elektrowni i zniszczenia środowiska naturalnego oraz przedstawiali kolejne etapy planowanych prac. Ponadto w okresie wakacyjnym w Kopalinie i Słajszewie w gminie Choczewo uruchomiono także Wakacyjne Punkty Informacyjne spółki.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności tego lata byliśmy obecni na najważniejszych wydarzeniach gminnych. Odpowiadaliśmy na pytania i wyjaśnialiśmy kwestie związane z budową tak strategicznej inwestycji w kraju, która przede wszystkich pozwoli na zabezpieczenie i dostarczenie Polakom czystej i taniej energii. Chcę podkreślić, że w  gminach lokalizacyjnych jesteśmy obecni już od blisko 10 lat,
a  nasi pracownicy codziennie pracują w Lokalnych Punktach Informacyjnych w Choczewie, Gniewinie i Krokowej z osobami zainteresowanymi inwestycją. Obecnie, w ramach toczącej się procedury pozwoleniowej, zintensyfikowaliśmy nasze działania komunikacyjne, tak aby każdy zainteresowany mieszkaniec gmin lokalizacyjnych i odwiedzjący je turysta mógł być na bieżąco z tym, co dzieje się wokół budowy elektrowni na Pomorzu
– mówi Joanna Szostek odpowiedzialna za komunikację i relacje z otoczeniem Polskich Elektrowni Jądrowych.

W ramach prowadzonych działań Polskie Elektrownie Jądrowe uruchomiły w marcu 2022 roku Program Wsparcia Inicjatyw Społecznych. Do początku września w gminach Gniewino, Krokowa i Choczewo złożono w sumie 63 wnioski o dofinansowanie. Pozwoliło to na wsparcie finansowe istotnych lokalnie wydarzeń, a także dofinansowanie inwestycji w bezpieczeństwo lokalnych dróg i obiektów sportowych, doposażenie i modernizację ważnych ośrodków integracyjnych dla mieszkańców oraz zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej.

Środki z Programu Wsparcia Inicjatyw Społecznych są ważnym uzupełnieniem budżetu gminy i poszczególnych sołectw, dzięki którym jako jednostka samorządowa możemy zrealizować inwestycje poprawiające jakość życia mieszkańców oraz przyciągające turystów do naszej gminy. Dofinansowanie przyznane w 2022 roku przez Polskie Elektrownie Jądrowe pozwoliło nam na wykonanie płyty boiska wielofunkcyjnego. Bez uzyskania tych dodatkowych środków, realizacja ta przesunęłaby się znacząco w czasie – mówi Jerzy Żuczek, sołtys Kopalina w gminie Choczewo.

Obecna edycja potrwa do końca 2022 r. Szczegóły dotyczące programu znajdują się w zakładce: https://ppej.pl/o-projekcie/program-wsparcia-inicjatyw-spolecznych.

Spotkania z mieszkańcami i samorządami

W grudniu 2021 roku Polskie Elektrownie Jądrowe ogłosiły preferowaną lokalizację pierwszej inwestycji – wybór padł na „Lubiatowo-Kopalino”. W marcu 2022 roku spółka złożyła na ręce Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska raport środowiskowy, co stanowi ważny krok w kierunku uzyskania pozwolenia na budowę. W związku z przyspieszeniem pracy nad budową elektrowni, wiosną 2022 roku PEJ zorganizował szereg spotkań zarówno z mieszkańcami gmin Choczewo, Gniewino i Krokowa, jak i samorządami. Odbyło się 6 spotkań otwartych, na które przyjść mógł każdy zainteresowany. Ponadto przedstawiciele PEJ spotykali się z reprezentantami lokalnych władz zarówno w formule spotkań trójstronnych, jak i dwustronnych. W marcu zainaugurowano współpracę z sygnatariuszami tzw. „Porozumienia o współpracy” dotyczącego elektrowni jądrowej, czyli lokalnymi samorządami reprezentującymi powiaty: wejherowski, pucki i lęborski, a także gminy wiejskie: Choczewo, Gniewino, Krokowa, Łęczyce, Nowa Wieś Lęborska, Wicko i jedną miejską – miasto Łeba. Przy urzędzie gminy Choczewo zawiązała się też Grupa Robocza, której zadaniem jest wspólne wypracowywanie rozwiązania związanych z budową elektrowni.