Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe i Uniwersytet Warszawski rozpoczynają współpracę w zakresie rozwoju kadr dla branży jądrowej

02.03.2023

2 marca spółka Polskie Elektrownie Jądrowe zawarła porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Warszawskim zakładające współpracę na rzecz kształcenia kadr dla sektora energetyki jądrowej w Polsce.

W najbliższych latach przemysł jądrowy będzie jednym z najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki. Jest to niepowtarzalna szansa dla naszej spółki jak i polskich uczelni, takich właśnie jak Uniwersytet Warszawski, aby wspólnie budować nowe pokolenie profesjonalistów w tej dziedzinie – podkreślił Tomasz Stępień, prezes Polskich Elektrowni Jądrowych.

Zgodnie z podpisaną umową spółka PEJ przygotuje rekomendacje w zakresie treści nauczania, które w toku kształcenia pozwolą przyszłym absolwentom uzyskać wiedzę i umiejętności pożądane w sektorze energetyki jądrowej. Jednocześnie realizowane przez inwestora programy stażowe oraz konsultacje z ekspertami umożliwią studentom najlepsze możliwe wejście na branżowy rynek pracy. Uniwersytet Warszawski będzie szkolić kadry przeznaczone tej dyscyplinie w ramach autorskiego kierunku studiów podyplomowych z zakresu energetyki jądrowej. W ramach działań bilateralnych inwestor zobowiązał się dodatkowo do przygotowania i przeprowadzania przez pracowników spółki wybranych zajęć edukacyjnych.

Współpraca nawiązana między Uniwersytetem Warszawskim, a spółką Polskie Elektrownie Jądrowe niezwykle mnie cieszy. Jest ona ważna z wielu powodów. Po pierwsze bezpieczna dla środowiska energia to albo energia ze źródeł odnawialnych albo energia jądrowa. Aby budować w Polsce sektor energetyki jądrowej potrzebni są ludzie o solidnym wykształceniu – to wykształcenie może zapewnić Uniwersytet Warszawski, a w szczególności Wydział Fizyki UW – powiedział prof. dr. hab. Alojzy Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego. - Współpraca biznesu z nauką jest kluczowa dla gospodarki. Dobrze, że biznes chce mieć wpływ na kształcenie młodzieży, kadr, które potem znajdą zatrudnienie np. w powstających elektrowniach jądrowych. Mam nadzieję, że nasza współpraca będzie się rozwijać i oprócz dydaktyki będziemy przy wsparciu PEJ realizować także projekty badawcze – dodał prof. dr. hab. Alojzy Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Porozumienie z UW jest kolejną tego typu umową zawartą z polskimi uczelniami przez spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe.