Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie podpisały porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju branży jądrowej

16.02.2023

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) rozszerza katalog uczelni wyższych, z którymi będzie współpracować podczas realizacji rządowego programu energetyki jądrowej.  15 lutego 2023 roku inwestor pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce zawarł porozumienie z Akademią Górniczo-Hutniczą (AGH), które swoim zakresem obejmuje współpracę przy kształceniu kadr oraz prace na rzecz rozwoju technologii mających zastosowanie w branży jądrowej.

W ostatnim roku prace w projekcie budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, która powstanie na Pomorzu wyraźnie przyśpieszyły. Zgodnie z decyzją Rządu dostawcą technologii dla tej inwestycji będzie  Westinghouse Electric Company. Obecnie w projekcie trwa proces uzyskiwania zgód administracyjnych,
w tym tzw. procedura środowiskowa w wymiarze krajowym i transgranicznym, a spółka wraz z partnerem technologicznym rozpoczyna prace projektowe. W związku z intensyfikacją działań spółki stopniowo będzie rosnąć zapotrzebowanie na krajowych specjalistów i ekspertów z branży jądrowej.

- Projekt budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce to nie tylko technologie czy wykonawstwo. To również szansa na perspektywiczny rozwój naszego potencjału kadrowego, którą powinniśmy jak najlepiej wykorzystać. Ze względu na szeroką skalę polskich inwestycji w energetykę, w tym jądrową, ich realizacja na poszczególnych etapach (tj. budowy i późniejszej eksploatacji obiektów) wymaga skoordynowanego działania i zaangażowania wielu instytucji oraz podmiotów. Do współpracy w tym zakresie będziemy więc zachęcać nie tylko duże, ale i średnie przedsiębiorstwa, zwłaszcza rodzime, z branży: chemicznej, metalurgii i obróbki metali, inżynieryjnej, elektryki i automatyki, logistyki czy maszyn i usług powiązanych. Im wyższy odnotujemy poziom udziału krajowych firm, tym korzystniejsze przełożenie inwestycja będzie miała na wzrost gospodarczy. Warto pamiętać, że każdy blok jądrowy zapewni nawet do 4 tys. stabilnych miejsc pracy dla ekspertów różnego szczebla, bezpośrednio na terenie elektrowni jądrowej oraz w branżach powiązanych z jej funkcjonowaniem. Zapotrzebowanie na wiedzę branżową oraz specjalistyczne kwalifikacje zawodowe i techniczne z każdym dniem będzie więc rosło. Chcielibyśmy widzieć w Polsce centrum szkoleniowe i być regionalnym hubem nie tylko w odnawialnych źródłach energii, ale też w innych dziedzinach energetyki – powiedziała Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

- Budowa pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej jest wieloletnim i bardzo złożonym zadaniem inwestycyjnym. AGH jest naszym naturalnym partnerem w tym projekcie, ponieważ jest uczelnią która z ogromnymi sukcesami prowadzi działalność badawczą i edukacyjną w zakresie nauk ścisłych, w tym w kierunkach związanych właśnie z branżą energetyczną. Wierzę, że dzięki ścisłej współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą uda się nam jako inwestorowi sprostać wyzwaniom, jakie przed nami stoją.  - podkreślił Tomasz Stępień, prezes Polskich Elektrowni Jądrowych.

Celem porozumienia między PEJ i AGH jest przede wszystkim kształcenie kadr niezbędnych dla rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. Umowa obejmuje swoim zakresem współpracę w zakresie rozwoju technologii jądrowych oraz innych technologii mających zastosowanie w branży jądrowej, a także prowadzenie działań wspomagających rozwijanie energetyki jądrowej w Polsce.

- Całą polską energetykę czeka w najbliższych latach gruntowna transformacja. Jednym z jej ważniejszych elementów będzie kształcenie kadr w obszarze energetyki jądrowej. Absolwenci tego kierunku będą w najbliższych latach zasilać szeregi sektora najbardziej przyszłościowego i istotnego dla Polski, także pod względem bezpieczeństwa energetycznego kraju. Kształcenie w tym obszarze prowadzimy w AGH już od wielu lat. Teraz jednak będziemy je intensyfikować przy istotnym wsparciu ekspertów z tej branży. Współpraca z Polskimi Elektrowniami Jądrowymi daje szansę przede wszystkim naszym studentom, którzy już na etapie studiów będą wdrażani przez specjalistów w proces uruchamiania pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce - podkreśla prof. Jerzy Lis, Rektor AGH w Krakowie.

W ramach współpracy Polskie Elektrownie Jądrowe zobowiązały się do przygotowania i przeprowadzania przez pracowników spółki wybranych zajęć edukacyjnych oraz udzielania rekomendacji odnośnie treści nauczania. Wspomoże to uzyskiwania przez absolwentów AGH wiedzy i umiejętności pożądanych na rynku pracy w sektorze jądrowym. Współpraca przewiduje również płatne staże dla najlepszych absolwentów wybranych kierunków studiów dotyczących energetyki jądrowej.

Podpisane 15 lutego 2023 r. porozumienie jest kolejną tego typu umową zawartą przez spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe, inwestora odpowiedzialnego za budowę i późniejszą eksploatację pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej o mocy do 3750 MW, która powstanie w amerykańskiej technologii AP 1000. W 2021 roku spółka wskazała preferowaną lokalizację obiektu - „Lubiatowo-Kopalino”, która znajduje się na Pomorzu w gminie Choczewo.