Słajszewo w gminie Choczewo pozostanie z dostępem do plaż w trakcie nadchodzącego sezonu turystycznego

26.04.2024

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe informuje, że niezależnie od prowadzonych prac geologicznych, związanych z projektowaniem elektrowni jądrowej, uwzględniła głosy mieszkańców regionu Pomorza i podjęła decyzję o utrzymaniu dostępności drogi leśnej do plaży w Słajszewie dla turystów i mieszkańców w trakcie nadchodzącego sezonu turystycznego.

Droga leśna w Słajszewie jest i pozostanie dostępna dla turystów i mieszkańców do końca września 2024 roku. Spółka, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, podjęła decyzję o takiej organizacji prac terenowych w ramach prowadzonego projektu inwestycyjnego związanego z budową elektrowni jądrowej, by umożliwić mieszkańcom i turystom swobodne przejście nad morze. Informacja ta została także przekazana przedstawicielom mieszkańców gminy Choczewo już w marcu br., podczas spotkania grupy roboczej pracującej w ramach realizowanego projektu. Spółka poinformowała dodatkowo, że z uwagi na charakter prowadzonych prac geologicznych, na udostępnionej drodze mogą się pojawić krótkotrwałe ograniczenia związane z korzystaniem z niej, ale o każdym takim przypadku będzie informować mieszkańców z odpowiednim wyprzedzeniem.

Ponadto dla bezpieczeństwa i wygody użytkowników ww.  droga została poszerzona do ok. 8-10 metrów szerokości i zabezpieczona ogrodzeniem, na którym pojawiły się banery z informacjami nt. energetyki jądrowej i realizowanej inwestycji, a także atrakcji turystycznych zlokalizowanych w gminie Choczewo.

W trakcie prowadzonych badań geologicznych pozostałe drogi leśne prowadzące zarówno na plażę w Słajszewie, jak i inne okoliczne plaże, pozostaną otwarte i dostępne dla mieszkańców i turystów.

Równolegle spółka ściśle współpracuje z przedstawicielami gminy Choczewo i sfinansowała opracowanie dokumentacji projektowej nowej tzw. „zastępczej” drogi do plaży w Słajszewie, która zapewni turystom i mieszkańcom dostęp w okresie, gdy rozpocznie się właściwy proces budowalny związany z elektrownią jądrową.