Rozpoczęte postępowania zakupowe

18.03.2016

Informujemy, że ELBIS Sp. z o.o. (spółka Grupy Kapitałowej PGE) w ramach współpracy z PGE EJ 1 sp. z o.o. rozpoczęła postępowania zakupowe dotyczące realizacji zadań w ramach programu badań środowiskowych i lokalizacyjnych na potrzeby przygotowania inwestycji polegającej na budowie pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej.

Postępowania dotyczą następujących zakresów przedmiotowych:

  1. Kartowanie hydrologiczne i badania tachimetryczne (nr 32_OELBW_2016)
  2. Monitoring hydrologiczny wód morskich (nr 33_OELBW_2016)
  3. Badania dna morskiego (nr 34_OELBW_2016)
  4. Monitoring hydrologiczny wód śródlądowych (nr 35_OELBW_2016)

Postępowania zakupowe prowadzone są w trybie przetargu nieograniczonego.

Szczegółowe informacje zawarte zostały na stronie www.elb2.pl w zakładce Przetargi/Zamówienia nie podlegające PZP.