Rozpoczęliśmy współpracę z konsorcjum fińskich spółek Fortum i TVO Nuclear Services, które zapewnią wsparcie techniczne przy projektowaniu oraz przygotowywaniu procesu eksploatacji elektrowni jądrowej na Pomorzu

13.02.2024

Pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce będzie bezpiecznie wytwarzać energię elektryczną przez co najmniej 60 lat. Zarządzanie eksploatacją takiego obiektu wymaga wcześniejszego przygotowania. W tym celu spółka Polskie Elektrownie Jądrowe rozpoczęła współpracę techniczną z konsorcjum fińskich spółek Fortum i TVO Nuclear Services, które dysponują doświadczeniem w zarządzaniu pierwszym oddanym do użytku w Europie blokiem jądrowym najbardziej zaawansowanej generacji III+.

Fortum oraz TVO to światowi liderzy z sektora energetyki jądrowej. Są właścicielami i operatorami elektrowni jądrowych w Finlandii oraz Szwecji. W ramach podpisanej z nimi dwuletniej umowy opracowana zostanie strategia przygotowania spółki PEJ do pełnienia roli operatora elektrowni jądrowej na Pomorzu. Podjęte działania pozwolą odpowiednio zaplanować fazę funkcjonowania elektrowni, tak aby zapewnić jej pełną gotowość operacyjną zgodnie z przyjętym planem. Jednocześnie współpraca umożliwi odpowiednie przygotowanie PEJ do pełnienia roli operatora planowanej na Pomorzu elektrowni jądrowej. Porozumienie zakłada wsparcie pod kątem zapewnienia potrzeb przyszłego operatora już na etapie projektowania elektrowni, przy realizacji umów z konsorcjum firm Westinghouse, jako dostawcy technologii oraz Bechtel, jako głównym wykonawcą, a także współpracę i wymianę doświadczeń w zakresie opracowania strategii paliwowej i zarządzania odpadami promieniotwórczymi.

Konsorcjum fińskich spółek, pełniących role doradców technicznych, wesprze też PEJ w opracowaniu planu szkoleń dla pracowników oraz planu działań obejmującego szczegółowe zakresy zadań realizowanych przez operatora. Współpraca z konsorcjum Fortum i TVO to kolejny krok w stronę dalszego budowania kompetencji technicznych spółki PEJ. Wybrani doradcy zagwarantowali wsparcie zespołu ekspertów z praktycznym doświadczeniem przy realizacji oraz eksploatacji elektrowni jądrowych oraz bieżącą współpracę ze spółką Polskie Elektrownie Jądrowe m.in. w ramach łączonych zespołów.

O wyborze Fortum i TVO Nuclear Services jako docelowego doradcy zadecydował unikalny zestaw kompetencji tych spółek i ich zdolność spełnienia wymagań, określonych przez spółkę PEJ w trakcie procesu analizy potencjalnych kontrahentów. Wyłonione w wyniku konkurencyjnego postępowania konsorcjum fińskich spółek wykazało się doświadczeniem w eksploatacji elektrowni jądrowych w Finlandii i Szwecji. Pełniąc rolę inwestora, oba podmioty współpracowały przy realizacji bloku Olkiluoto 3 - do tej pory jedynego w Europie oddanego do użytku bloku jądrowego najbardziej zaawansowanej generacji III+ reaktorów wielkoskalowych. Ponadto pełniąc rolę operatora, mają doświadczenie w wypełnianiu wymogów wynikających z regulacji europejskiego systemu prawnego, w tym we współpracy z Europejską Agencją Dostaw (Euroatom Supply Agency) w zakresie dostaw paliwa jądrowego. Dodatkowo Fortum jest członkiem stowarzyszenia EUR – European Utility Requirements, do którego PEJ przynależy od czerwca 2022 r.