Rozmowy w sprawie infrastruktury towarzyszącej budowie elektrowni jądrowej

22.06.2022

22 czerwca w Starostwie Powiatowym w Wejherowie z inicjatywy PEJ oraz Starosty Powiatu Wejherowskiego odbyło się kolejne spotkanie poświęcone budowie i funkcjonowaniu elektrowni jądrowej oraz związanym z tym rozwojem regionu. Głównym tematem rozmów były inwestycje towarzyszące budowie i funkcjonowaniu elektrowni jądrowej, czyli drogi, połączenie kolejowe oraz sieci elektroenergetyczne. 

Spotkanie było już drugim tego typu wydarzeniem zorganizowanym z inicjatywy spółki PEJ oraz Starosty Powiatu Wejherowskiego w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, by wspólnie omawiać szczegóły dotyczące procesu inwestycyjnego związanego z powstaniem i eksploatacją elektrowni. Udział wzięli w nim przedstawiciele Polskich Elektrowni Jądrowych oraz starostowie powiatów wejherowskiego, puckiego i lęborskiego, wójtowie gmin Choczewo, Gniewino, Krokowa, Wicko, Łęczyce, Nowa Wieś Lęborska, Wejherowo oraz burmistrz miasta Łeba. Tym razem w rozmowach brali też udział reprezentanci podmiotów odpowiedzialnych za realizację wybranych elementów tzw. infrastruktury towarzyszącej elektrowni.

- Przygotowania do budowy, a potem sama budowa i eksploatacja elektrowni jądrowej, to złożony proces, na który składa się wiele elementów. Zdajemy sobie sprawę, że towarzyszące tej inwestycji drogi, połączenia kolejowe czy sieci elektroenergetyczne to kwestie, które żywotnie interesują zarówno samorządy, jak i mieszkańców, dlatego też to tym tematom poświęciliśmy dzisiejsze spotkanie. Dziękuję naszym partnerom z Polskich Kolei Państwowych, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Polskich Sieci Elektroenergetycznych za udział w dialogu na temat realizowanych przez nich projektów – mówi Joanna Szostek odpowiedzialna za komunikację i relacje z otoczeniem Polskich Elektrowni Jądrowych.

Podczas spotkania omówiono z jednej strony status programu budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, a z drugiej zaawansowanie prac nad projektami związanymi z drogami dojazdowymi, linią kolejową oraz sieciami przesyłowymi. Zarówno drogi, jak i połączenie kolejowe mają być wykorzystywane nie tylko na potrzeby elektrowni, ale także być dostępne dla mieszkańców oraz turystów. Rozmowy i uzgodnienia dotyczące rozwoju regionu w związku z budową i eksploatowaniem elektrowni jądrowej będą kontynuowane w miarę postępu procesu inwestycyjnego.