Rozmowy o elektrowni jądrowej w Sejmiku Województwa Pomorskiego

21.11.2022

Przedstawiciele Polskich Elektrowni Jądrowych wzięli udział w organizowanym przez Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka posiedzeniu Komisji Strategii, Rozwoju i Polityki Przestrzennej Sejmiku Województwa Pomorskiego.

W poniedziałek, 21 listopada, podczas obrad Komisji Strategii, Rozwoju i Polityki Przestrzennej Sejmiku Województwa Pomorskiego przedstawiciele spółki Polskie Elektrownie Jądrowe zaprezentowali status inwestycji i działania planowane w związku z przyspieszeniem prac nad projektem. Z kolei dzień wcześniej, w niedzielę 20 listopada, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku odbyła się uroczysta inauguracja sesji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego. W inauguracji brali także udział przedstawiciele Polskich Elektrowni Jądrowych, którzy opowiedzieli uczestnikom o inwestycji polegającej na budowie pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej na Pomorzu i przybliżyli aktualne informacje jej dotyczące.

Ostatnie spotkania w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku stanowią kontynuację działań informacyjnych prowadzonych przez spółkę PEJ w związku z budową pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, która powstanie na Pomorzu i jest najbardziej zaawansowaną inwestycją tego typu w kraju.

Elektrownia jądrowa na Pomorzu to korzyści dla całego regionu

Na spotkaniach przedstawiciele PEJ omówili kwestie związane z korzyściami wynikającymi z inwestycji, w tym z wpływami podatkowymi, rozwojem gospodarczym regionu czy powstaniem nowych miejsc pracy. Wspomniano także o możliwym wzroście zapotrzebowania na różnorodne usługi, niekoniecznie związane stricte z sektorem jądrowym, takie jak handel, całoroczna baza noclegowa, usługi opieki zdrowotnej czy edukacyjne.

Nowe drogi, koleje i infrastruktura elektroenergetyczna w gminie Choczewo

Istotnym tematem poruszanym podczas posiedzenia Komisji Strategii, Rozwoju i Polityki Przestrzennej były inwestycje
w infrastrukturę towarzszącą elektrowni, czyli nowe drogi, linie kolejowe i elektroenergetyczne, które powstaną w gminie Choczewo. Inwestycje te są realizowane przez wyspecjalizowane państwowe spółki –
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), Polskie Linie Kolejowe PLK oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE). O etapach, na których znajdują się prace związane z poszczególnymi połączeniami opowiedzieli przedstawiciele tych podmiotów.

Projekt przyspiesza, PEJ kontynuuje rozmowy z samorządami i mieszkańcami

W związku z podjęciem przez rząd uchwały o wyborze dostawcy technologii, którym została amerykańska firma Westinghouse Electric Company, projekt budowy pierwszej elektrowni jądrowej przez spółkę PEJ przeszedł do kolejnej fazy realizacji. Jednocześnie PKP PLK ogłosiły zwycięzcę przetargu na wykonawcę koncepcji dostępu kolejowego do polskiej elektrowni jądrowej na Pomorzu, a GDDKiA zleciła opracowanie koncepcji programowej z wariantowaniem przebiegu trasy oraz opracowaniem materiałów do decyzji środowiskowej, co przybliża realizację obu inwestycji. Na poziomie samorządowym trwają także rozmowy dotyczące przebiegu tras i linii elektroenergetycznych.

Po tym jak w marcu spółka Polskie Elektrownie Jądrowe przekazała na ręce Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, a organ prowadzący postępowanie rozpoczął konsultacje transgraniczne, spółka zintensyfikowała działania komunikacyjne w regionie spotykając się z samorządami, m.in. w ramach cyklicznie pracujących dwóch grup roboczych – przy Urzędzie Gminy Choczewo oraz przy Starostwie Powiatowym w Wejherowie. Odbyły się też spotkania otwarte dla mieszkańców, a przedstawiciele PEJ brali wcześniej udział w około 40 wydarzeniach letnich w trzech gminach lokalizacyjnych.