Publikacja ogłoszenia ws. Postępowania na wybór doradcy prawnego

17.02.2015

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., jako podmiot upoważniony do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu własnym i na własną rzecz oraz w imieniu i na rzecz PGE EJ1 Sp. z o.o. wszczęła w trybie negocjacji z ogłoszeniem postępowanie wspólne o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego na „Świadczenie usług doradztwa prawnego przy realizacji programu budowy elektrowni jądrowej w Polsce ”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 11 lutego 2015 r. i opublikowane w dniu 14 lutego 2015 r. pod numerem 2015/S 032-055143.

Termin składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa w dniu 16 marca 2015 r. o godz. 12:00.

Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami w wersji edytowalnej zostało zamieszczone na stronie internetowej http://www.gkpge.pl/bip/przetargi